Що перешкоджає Україні стати експортером газу

Віктор Жих

Ситуація, що склалася у енергетичному комплексі країни, проблеми цін на газ для населення та розміри комунальних платежів на підставі цих цін, викликає вже багато часу величезне занепокоєння у суспільстві. Особливо беручі до уваги значну кількість газу, що Україна імпортує, причому до нещодавно практично тільки з Росії. Дискусії по цій темі часто й густо ведуться навколо так званої «енергоефективності», порівнюється споживання газу в Україні з показниками інших країн, цін на газ та його якості.

Однак при цьому якось поза межами аналізу дуже часто залишається така складова, як податкове навантаження, що закладено у ціні на газ, як на газ імпортований, так й на газ вітчизняного видобування. А це дуже значні суми! В першу чергу це ПДВ, яким обкладається уся ціна на газ, тобто десь 1,15 гривні з кожного кубу газу, що використовує населення чи промисловість.

Другою за вагою складовою у ціні газу саме місцевого видобутку є рента. Так у бюджеті на 2017 рік рента на видобування природного газу запланована у сумі 33,28 мільярда гривень, що становить більш ніж 4,5% від усього обсягу доходів. А це ще приблизно 1,9 гривні на кожен куб газу. Якщо до цього додати інші податки (плата за спеціальні дозволи за користування надрами, екологічний податок та ін.), то ми побачимо, що більш ніж половина вартості газу – це податки, що йдуть до бюджету. Причому треба зазначити, що на 2017 рік рентні платежі були значно знижені, бо у 2016 надходження ренти на видобування природного газу склали 42,93 млрд. гривень (що практично дорівнює усій сумі субсидій для населення у 2016 році). Падіння надходжень від ренти на видобуванння газу та конденсату станеться через планове зменшення ренти для державної газовидобувної компанії «Укргазвидобування». З 1 січня 2017 року рента була понижена з 50% до загального рівня — 29% з покладів до 5 км, та 14% з покладів глибиною більше 5 км, а для нових родовищ 12%.

Встає питання, чи приведе це до значного зростання вітчизняного газовидобування та чи стане Україна експортером газу, замість того, щоб імпортувати його?

(Звісно, ще б хотілося, щоб держава якимось чином відшкодувала населенню, особливо тим, хто не отримає субсидій, ці величезні переплати за газ, що йдуть до державного бюджету у якості податків та зборів, але на це поки що сподіватися, нажаль, марно)

Для того, щоб це сталося, необхідно значно активізувати інвестиції у галузь та надати можливості активніше працювати у цій сфері приватному бізнесу. І от тут виникає декілька інших проблем, зокрема, проблема отримання дозволів землевідведення, що визначаються Земельним Кодексом України.

Питання надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення та скасування відповідних дозволів вирішуються виключно на засіданнях сільської, селищної, міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Питання видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Разом з тим надання спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення його дії, анулювання тощо визначено Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 . При чому дозволи надаються переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів відповідно до вимог Порядку органом з питань надання дозволів – Державною службою геології та надр України. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення.

Крім того, необхідно отримати право на земельну ділянку, яку планується використовувати. Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення прав користування надрами і відновлення земель згідно із затвердженим відповідним робочим проектом землеустрою на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки. Вичерпний перелік повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування визначений Земельним кодексом України. Особа, що зацікавлена в одержанні ділянки у користування, звертається з клопотанням до відповідного органу, який передає у власність або користування такі земельні ділянки. Термін розгляду наданого пакету документів та прийняття рішення за результатами розгляду складає 1 місяць.

Але на практиці виникають ситуації, коли заявникам дуже складно отримати довгоочікуваний дозвіл у термін, визначений законодавством, оскільки органи виконавчої влади або місцевого самоврядування мають практику зловживання своїм виключним становищем, та або затримують, або взагалі відкладають розгляд в шухляду. Ніяким чином не вирішується ситуація і шляхом оскарження дій або бездіяльності вищезазначених органів у судовому порядку. Це пов’язане з тим, повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, які надають їм можливість на власний розсуд визначати зміст управлінського рішення, або можливість вибору з декількох варіантів рішень одного, яке приймається, є дискреційними, тобто це відноситься до виключного повноваження цього органу. Тобто, суд може прийняти рішення стосовно зобов’язання відповідного органу розглянути відповідні матеріали повторно та прийняти рішення відповідно до вимог законодавства, не більше.

Але водночас на практиці більшість видобувних компаній отримали спеціальні дозволи на користування надрами, але діяльність з розвідки та видобутку нафти та газу на них не ведеться, що фактично гальмує розвиток видобувної галузі в цілому. З одного боку, таким чином компанія позбавляє конкурентів можливості здійснювати видобуток на перспективних родовищах. З іншого боку, законодавством встановлено, що користувач нафтогазоносними надрами зобов’язаний приступити до проведення робіт на визначеній ділянці нафтогазоносних надр не пізніше ніж через 180 календарних днів з моменту початку строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

Для вирішення цих проблем у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» за № 3096 від 15.09.2015 року, але цей законопроект було повернуто на доопрацювання, яке йде досі.

У той же час продовжуються дії ліцензій компаній, що мають величезну заборгованість перед бюджетом. Так «Укрнафта» станом на кінець 2015-го мала заборгованість 7 869 784,03 тис. грн.і значного покращення справ за минулий рік не відбулося На сьогодні у ДФС, Мінекології і ресурсів та Держгеонадр є всі підстави для того, щоб позбавити «Укрнафту» спеціальних дозволів на користування надрами. Підстава — загальна сума заборгованості ПАТ. Але це не зроблено.

Звісно, такий стан речей зовсім не сприяє розвитку конкуренції у газодобувній сфері та вкрай перешкоджає зростанню обсягів добичі.

Не менш важливим є питання справедливого розподілу коштів від ренти. Поки що вся рента цілком йде до центрального бюджету, що зовсім не мотивує місцеві органи влади та громаду, на території якої ведеться чи планується добича газу.

. Натомість 20 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект № 3038, яким пропонувалось встановити розподіл коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату в наступному співвідношенні:

до доходів загального фонду Державного бюджету України зараховуються 95% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, яка зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязі);

2% від рентної плати пропонується перераховувати в обласний бюджет,

2% – до районного бюджету і

1% у бюджет населеного пункту за місцем видобутку. Якщо на території району створена об’єднана громада і населений пункт знаходиться саме в ній, то 3% пропонується віддавати в бюджет цієї об’єднаної громади.

Але фактично цей Закон набуде чинності з 1 січня 2018 року. Якщо не буде внесено змін.

Україна має досить високу частку споживання нафти і газу в загальному балансі споживання первинних енергоресурсів — понад 54%. Природний газ залишається пріоритетним енергоресурсом — його частка в енергобалансі становить приблизно 38%, що приблизно в 2 рази більше, ніж в Європі (21%) та в світі (23%). Тому від забезпечення надійної роботи газового господарства значною мірою залежить стабільність та розвиток національної економіки, а також надійність поставок природного газу в країни Європи. І більшість проблем у цій царині саме проблеми адміністративного характеру, бюрократизму та протекціонізму, небажанню державних органів, від яких залежить реальне реформування газодобувної сфери, проводи дерегуляцію та спрощення дозвільних процедур. А це, у свою чергу, веде до нехтування компаніями-монополістами як своїх обов’язків перед державою, так й перед громадами та громадянами країни.

Там де панує протекціонізм та безвідповідальність, відсутність конкуренції та зарегулюваність господарчої діяльності, там не слід чекати зростання. Не слід чекати зростання обсягів виробництва та якості, не слід чекати зростання доходів бюджетів, як центрального, так й місцевих.. Натомість буде продовження зростання монопольно встановлених цін, занепаду економіки та суспільства.

І ніяке зниження ренти тут не допоможе!

Стаття підготовлена за допомоги матеріалів, наданих Палатою податкових консультантів України в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» у частині надання допомоги в реалізації компоненту «Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні», що реалізується «Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

ХвиляВіктор Жих

Ситуація, що склалася у енергетичному комплексі країни, проблеми цін на газ для населення та розміри комунальних платежів на підставі цих цін, викликає вже багато часу величезне занепокоєння у суспільстві. Особливо беручі до уваги значну кількість газу, що Україна імпортує, причому до нещодавно практично тільки з Росії. Дискусії по цій темі часто й густо ведуться навколо так званої «енергоефективності», порівнюється споживання газу в Україні з показниками інших країн, цін на газ та його якості.

Однак при цьому якось поза межами аналізу дуже часто залишається така складова, як податкове навантаження, що закладено у ціні на газ, як на газ імпортований, так й на газ вітчизняного видобування. А це дуже значні суми! В першу чергу це ПДВ, яким обкладається уся ціна на газ, тобто десь 1,15 гривні з кожного кубу газу, що використовує населення чи промисловість.

Другою за вагою складовою у ціні газу саме місцевого видобутку є рента. Так у бюджеті на 2017 рік рента на видобування природного газу запланована у сумі 33,28 мільярда гривень, що становить більш ніж 4,5% від усього обсягу доходів. А це ще приблизно 1,9 гривні на кожен куб газу. Якщо до цього додати інші податки (плата за спеціальні дозволи за користування надрами, екологічний податок та ін.), то ми побачимо, що більш ніж половина вартості газу – це податки, що йдуть до бюджету. Причому треба зазначити, що на 2017 рік рентні платежі були значно знижені, бо у 2016 надходження ренти на видобування природного газу склали 42,93 млрд. гривень (що практично дорівнює усій сумі субсидій для населення у 2016 році). Падіння надходжень від ренти на видобуванння газу та конденсату станеться через планове зменшення ренти для державної газовидобувної компанії «Укргазвидобування». З 1 січня 2017 року рента була понижена з 50% до загального рівня — 29% з покладів до 5 км, та 14% з покладів глибиною більше 5 км, а для нових родовищ 12%.

Встає питання, чи приведе це до значного зростання вітчизняного газовидобування та чи стане Україна експортером газу, замість того, щоб імпортувати його?

(Звісно, ще б хотілося, щоб держава якимось чином відшкодувала населенню, особливо тим, хто не отримає субсидій, ці величезні переплати за газ, що йдуть до державного бюджету у якості податків та зборів, але на це поки що сподіватися, нажаль, марно)

Для того, щоб це сталося, необхідно значно активізувати інвестиції у галузь та надати можливості активніше працювати у цій сфері приватному бізнесу. І от тут виникає декілька інших проблем, зокрема, проблема отримання дозволів землевідведення, що визначаються Земельним Кодексом України.

Питання надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення та скасування відповідних дозволів вирішуються виключно на засіданнях сільської, селищної, міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Питання видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Разом з тим надання спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення його дії, анулювання тощо визначено Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 . При чому дозволи надаються переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів відповідно до вимог Порядку органом з питань надання дозволів – Державною службою геології та надр України. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення.

Крім того, необхідно отримати право на земельну ділянку, яку планується використовувати. Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення прав користування надрами і відновлення земель згідно із затвердженим відповідним робочим проектом землеустрою на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки. Вичерпний перелік повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування визначений Земельним кодексом України. Особа, що зацікавлена в одержанні ділянки у користування, звертається з клопотанням до відповідного органу, який передає у власність або користування такі земельні ділянки. Термін розгляду наданого пакету документів та прийняття рішення за результатами розгляду складає 1 місяць.

Але на практиці виникають ситуації, коли заявникам дуже складно отримати довгоочікуваний дозвіл у термін, визначений законодавством, оскільки органи виконавчої влади або місцевого самоврядування мають практику зловживання своїм виключним становищем, та або затримують, або взагалі відкладають розгляд в шухляду. Ніяким чином не вирішується ситуація і шляхом оскарження дій або бездіяльності вищезазначених органів у судовому порядку. Це пов’язане з тим, повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, які надають їм можливість на власний розсуд визначати зміст управлінського рішення, або можливість вибору з декількох варіантів рішень одного, яке приймається, є дискреційними, тобто це відноситься до виключного повноваження цього органу. Тобто, суд може прийняти рішення стосовно зобов’язання відповідного органу розглянути відповідні матеріали повторно та прийняти рішення відповідно до вимог законодавства, не більше.

Але водночас на практиці більшість видобувних компаній отримали спеціальні дозволи на користування надрами, але діяльність з розвідки та видобутку нафти та газу на них не ведеться, що фактично гальмує розвиток видобувної галузі в цілому. З одного боку, таким чином компанія позбавляє конкурентів можливості здійснювати видобуток на перспективних родовищах. З іншого боку, законодавством встановлено, що користувач нафтогазоносними надрами зобов’язаний приступити до проведення робіт на визначеній ділянці нафтогазоносних надр не пізніше ніж через 180 календарних днів з моменту початку строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

Для вирішення цих проблем у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» за № 3096 від 15.09.2015 року, але цей законопроект було повернуто на доопрацювання, яке йде досі.

У той же час продовжуються дії ліцензій компаній, що мають величезну заборгованість перед бюджетом. Так «Укрнафта» станом на кінець 2015-го мала заборгованість 7 869 784,03 тис. грн.і значного покращення справ за минулий рік не відбулося На сьогодні у ДФС, Мінекології і ресурсів та Держгеонадр є всі підстави для того, щоб позбавити «Укрнафту» спеціальних дозволів на користування надрами. Підстава — загальна сума заборгованості ПАТ. Але це не зроблено.

Звісно, такий стан речей зовсім не сприяє розвитку конкуренції у газодобувній сфері та вкрай перешкоджає зростанню обсягів добичі.

Не менш важливим є питання справедливого розподілу коштів від ренти. Поки що вся рента цілком йде до центрального бюджету, що зовсім не мотивує місцеві органи влади та громаду, на території якої ведеться чи планується добича газу.

. Натомість 20 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект № 3038, яким пропонувалось встановити розподіл коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату в наступному співвідношенні:

до доходів загального фонду Державного бюджету України зараховуються 95% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, яка зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязі);

2% від рентної плати пропонується перераховувати в обласний бюджет,

2% – до районного бюджету і

1% у бюджет населеного пункту за місцем видобутку. Якщо на території району створена об’єднана громада і населений пункт знаходиться саме в ній, то 3% пропонується віддавати в бюджет цієї об’єднаної громади.

Але фактично цей Закон набуде чинності з 1 січня 2018 року. Якщо не буде внесено змін.

Україна має досить високу частку споживання нафти і газу в загальному балансі споживання первинних енергоресурсів — понад 54%. Природний газ залишається пріоритетним енергоресурсом — його частка в енергобалансі становить приблизно 38%, що приблизно в 2 рази більше, ніж в Європі (21%) та в світі (23%). Тому від забезпечення надійної роботи газового господарства значною мірою залежить стабільність та розвиток національної економіки, а також надійність поставок природного газу в країни Європи. І більшість проблем у цій царині саме проблеми адміністративного характеру, бюрократизму та протекціонізму, небажанню державних органів, від яких залежить реальне реформування газодобувної сфери, проводи дерегуляцію та спрощення дозвільних процедур. А це, у свою чергу, веде до нехтування компаніями-монополістами як своїх обов’язків перед державою, так й перед громадами та громадянами країни.

Там де панує протекціонізм та безвідповідальність, відсутність конкуренції та зарегулюваність господарчої діяльності, там не слід чекати зростання. Не слід чекати зростання обсягів виробництва та якості, не слід чекати зростання доходів бюджетів, як центрального, так й місцевих.. Натомість буде продовження зростання монопольно встановлених цін, занепаду економіки та суспільства.

І ніяке зниження ренти тут не допоможе!

Стаття підготовлена за допомоги матеріалів, наданих Палатою податкових консультантів України в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» у частині надання допомоги в реалізації компоненту «Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні», що реалізується «Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Хвиля

ДЕЛО ОНИЩЕНКО: ПРИМЕР, КАК СИСТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ ЛОМАЮТ КОРРУПЦИЮ И «ДОГОВОРНЯКИ»ДЕЛО ОНИЩЕНКО: ПРИМЕР, КАК СИСТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ ЛОМАЮТ КОРРУПЦИЮ И «ДОГОВОРНЯКИ»

Юрий Бутусов

Скандал вокруг обвинений народного депутата Александра Онищенко в адрес Президента Украины Петра Порошенко и угроза предоставить аудиозаписи разговоров нардепа с Президентом на разные незаконные темы заслонил от общества важные причины возникновения этого скандала.

А почему, собственно, одиозный олигарх вдруг не смог ни с кем договориться, и был лишен неприкосновенности, и сейчас обещает опубликовать компромат, вступил в конфликт с властями, несмотря на длительные доверительные отношения?

На мой взгляд, дело Онищенко, в отличие от дела Мельниченко или прошлых коррупционных скандалов и разоблачений, является результатом институциональных изменений, создания новых структур в украинской власти, которые не допустили «договорняка».

Компании Александра Онищенко получили контроль за частью добычи газа государственной компании «Укргазвидобування» при Януковиче, чьим верным соратником был Онищенко. При смене власти Онищенко подстраховался, финансируя различные парламентские фракции уже новой власти, и влияние над частью скважин сохранил. Сама компания «Укргазвидобування» попала под контроль структур другого олигарха Игоря Еремеева. Однако в 2015 году правительство Яценюка по давлением МВФ, который крайне недоволен политической «приватизацией» многих отраслей нашей экономики, и по инициативе главы «Нафтогаза» Андрея Коболева реализовало важный проект — руководство «Укргазвидобування» было уволено, и новое было выбрано на конкурсе. Для того, чтобы на конкурс заявились профессиональные менеджеры, имеющие сопоставимый опыт работы, впервые в практике Украины зарплата директора компании была установлена на уровне 400 тысяч гривен в месяц. Новым директором «УГВ» был избран Олег Прохоренко. Прохоренко попытался разобраться в структуре доходов и расходов. Был проведен аудит, и самое важное — направлены заявления в прокуратуру по сделкам и договорам, которые наносили государству очевидный ущерб.

Именно аудит, проведенный новым, набранным по конкурсу руководством «Укргазвидобування», и подготовка менеджментом материалов для уголовного дела для прокуратуры, стали основой дела против Александра Онищенко. Именно на Онищенко были оформлены фирмы-«прокладки», через которые из госкомпании вымывались сотни миллионов гривен.

Итак, материалы для уголовного дела были подготовлены. Ну мало ли что. Ведь так всегда было: коррупция есть, а что с ней делать — непонятно, тем более стоит за этой схемой народный депутат, богатейший человек с огромными связями. Онищенко действительно финансировал как группы депутатов, так и конкретных депутатов под конкретные голосования. Он думал, что как «решала» он просто незаменим.

Но на начало 2016 года приступило к работе вновь созданное Национальное антикоррупционное бюро, с избранным на конкурсе руководством, директором НАБУ и специальным антикоррупционным прокурором, а также прошедшим конкурсный отбор всем аппаратом сотрудников.

Согласно подследственности, это несложное дело поступило именно в НАБУ. И здесь сделали то, что были должны: избранный на конкурсе Сытник распорядился провести расследование, избранный на конкурсе Холодницкий распорядился подготовить дело к передаче в суд, а по народному депутату Александру Онищенко — представление на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. И Генеральный прокурор Юрий Луценко это представление внес в Верховную Раду.

Сейчас, конечно, немного смешно читать обиды Онищенко на Порошенко — мол, он мне обещал, что меня не тронут, и он меня обманул. А что тут мог сделать Порошенко? Любой его звонок в НАБУ стал бы достоянием гласности и вызвал бы не менее грандиозный скандал. Фракция Блока Порошенко отнюдь не голосует по стойке смирно. И в таком очевидном случае прикрывать Онищенко и не голосовать за снятие иммунитета не могла, ведь при попытке Президента уломать всех депутатов также возник бы грандиозный скандал. Или Порошенко вызовет Генерального прокурора Луценко и каким-то чудом заставит его самого потребовать у Холодницкого забрать назад представление и не выносить ничего в Раду? Да, передачу представления в Раду затянули, но остановить процесс не получилось. Все это в условиях конкурентной и публичной политики было невозможно. Ну есть дело, фирмы-«прокладки» оформлены на самого Онищенко — ну что проще? Наше гражданское общество отреагировало бы на попытки закрыть дело, молча это не прошло бы. Уже не говоря о реакции наших западных партнеров.

И вот произошло то, что произошло. Несмотря на все желание не выносить сор из избы, несмотря на личные связи и личные договоренности, новые институциональные изменения и реформы в государстве создали ситуацию, где политики при определенных условиях бессильны повлиять на работу профессиональных государственных институтов.

Да, мы делаем только первые шаги, мы только складываем из пазлов маленькие дееспособные кусочки госаппарата, мы еще не имеем профессионального администрирования, у нас еще почти вся власть работает в режиме ручного управления. Да, еще будет много поводов для критики, много ошибок, но главное — мы делаем кое-где маленькие, но твердые шаги вперед. Дело Онищенко показывает, что новые профессиональные институты работают. Если Онищенко перестанет просто торговаться и шантажировать записями и не будет пытаться их продать, а просто передаст копии в НАБУ и даст показания, и если в этих записях действительно будут содержаться не пустые слова, а реально обещанные депутатом разоблачения, то это дело может представить большой интерес для утверждения правосудия в нашей стране.

Цензор.Нет
Юрий Бутусов

Скандал вокруг обвинений народного депутата Александра Онищенко в адрес Президента Украины Петра Порошенко и угроза предоставить аудиозаписи разговоров нардепа с Президентом на разные незаконные темы заслонил от общества важные причины возникновения этого скандала.

А почему, собственно, одиозный олигарх вдруг не смог ни с кем договориться, и был лишен неприкосновенности, и сейчас обещает опубликовать компромат, вступил в конфликт с властями, несмотря на длительные доверительные отношения?

На мой взгляд, дело Онищенко, в отличие от дела Мельниченко или прошлых коррупционных скандалов и разоблачений, является результатом институциональных изменений, создания новых структур в украинской власти, которые не допустили «договорняка».

Компании Александра Онищенко получили контроль за частью добычи газа государственной компании «Укргазвидобування» при Януковиче, чьим верным соратником был Онищенко. При смене власти Онищенко подстраховался, финансируя различные парламентские фракции уже новой власти, и влияние над частью скважин сохранил. Сама компания «Укргазвидобування» попала под контроль структур другого олигарха Игоря Еремеева. Однако в 2015 году правительство Яценюка по давлением МВФ, который крайне недоволен политической «приватизацией» многих отраслей нашей экономики, и по инициативе главы «Нафтогаза» Андрея Коболева реализовало важный проект — руководство «Укргазвидобування» было уволено, и новое было выбрано на конкурсе. Для того, чтобы на конкурс заявились профессиональные менеджеры, имеющие сопоставимый опыт работы, впервые в практике Украины зарплата директора компании была установлена на уровне 400 тысяч гривен в месяц. Новым директором «УГВ» был избран Олег Прохоренко. Прохоренко попытался разобраться в структуре доходов и расходов. Был проведен аудит, и самое важное — направлены заявления в прокуратуру по сделкам и договорам, которые наносили государству очевидный ущерб.

Именно аудит, проведенный новым, набранным по конкурсу руководством «Укргазвидобування», и подготовка менеджментом материалов для уголовного дела для прокуратуры, стали основой дела против Александра Онищенко. Именно на Онищенко были оформлены фирмы-«прокладки», через которые из госкомпании вымывались сотни миллионов гривен.

Итак, материалы для уголовного дела были подготовлены. Ну мало ли что. Ведь так всегда было: коррупция есть, а что с ней делать — непонятно, тем более стоит за этой схемой народный депутат, богатейший человек с огромными связями. Онищенко действительно финансировал как группы депутатов, так и конкретных депутатов под конкретные голосования. Он думал, что как «решала» он просто незаменим.

Но на начало 2016 года приступило к работе вновь созданное Национальное антикоррупционное бюро, с избранным на конкурсе руководством, директором НАБУ и специальным антикоррупционным прокурором, а также прошедшим конкурсный отбор всем аппаратом сотрудников.

Согласно подследственности, это несложное дело поступило именно в НАБУ. И здесь сделали то, что были должны: избранный на конкурсе Сытник распорядился провести расследование, избранный на конкурсе Холодницкий распорядился подготовить дело к передаче в суд, а по народному депутату Александру Онищенко — представление на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. И Генеральный прокурор Юрий Луценко это представление внес в Верховную Раду.

Сейчас, конечно, немного смешно читать обиды Онищенко на Порошенко — мол, он мне обещал, что меня не тронут, и он меня обманул. А что тут мог сделать Порошенко? Любой его звонок в НАБУ стал бы достоянием гласности и вызвал бы не менее грандиозный скандал. Фракция Блока Порошенко отнюдь не голосует по стойке смирно. И в таком очевидном случае прикрывать Онищенко и не голосовать за снятие иммунитета не могла, ведь при попытке Президента уломать всех депутатов также возник бы грандиозный скандал. Или Порошенко вызовет Генерального прокурора Луценко и каким-то чудом заставит его самого потребовать у Холодницкого забрать назад представление и не выносить ничего в Раду? Да, передачу представления в Раду затянули, но остановить процесс не получилось. Все это в условиях конкурентной и публичной политики было невозможно. Ну есть дело, фирмы-«прокладки» оформлены на самого Онищенко — ну что проще? Наше гражданское общество отреагировало бы на попытки закрыть дело, молча это не прошло бы. Уже не говоря о реакции наших западных партнеров.

И вот произошло то, что произошло. Несмотря на все желание не выносить сор из избы, несмотря на личные связи и личные договоренности, новые институциональные изменения и реформы в государстве создали ситуацию, где политики при определенных условиях бессильны повлиять на работу профессиональных государственных институтов.

Да, мы делаем только первые шаги, мы только складываем из пазлов маленькие дееспособные кусочки госаппарата, мы еще не имеем профессионального администрирования, у нас еще почти вся власть работает в режиме ручного управления. Да, еще будет много поводов для критики, много ошибок, но главное — мы делаем кое-где маленькие, но твердые шаги вперед. Дело Онищенко показывает, что новые профессиональные институты работают. Если Онищенко перестанет просто торговаться и шантажировать записями и не будет пытаться их продать, а просто передаст копии в НАБУ и даст показания, и если в этих записях действительно будут содержаться не пустые слова, а реально обещанные депутатом разоблачения, то это дело может представить большой интерес для утверждения правосудия в нашей стране.

Цензор.Нет

Винницкий клан Порошенко взялся за передел нефтегазовых месторожденийВинницкий клан Порошенко взялся за передел нефтегазовых месторождений

Дмитрий Рясной

После трехлетнего перерыва Украина возобновила процесс привлечения инвесторов к разработке полезных ископаемых.

Пионером стала Юзовская газоносная площадь, оператором которой в конце июля 2016 года была компания с таинственными голландскими инвесторами Yuzgas B.V.

О ее реальных собственниках и настоящем финансовом потенциале неизвестно ничего. По этой причине счастливчика, которому досталась одна из самых привлекательных нефтегазоносных площадок в стране, сразу же начали связывать с представителями украинской власти.

Эта теория даже начала обрастать фактами, указывающими на косвенную связь Yuzgas B.V. с ближайшим окружением президента Украины во главе с его армейским товарищем Игорем Кононенко.

Впрочем, обвинять энергетического фронтера Петра Порошенко в зацикленности на одном проекте неправильно.

Как удалось выяснить «Экономической правде», команда заместителя главы фракции БПП готовится к кардинальному изменению правил игры в сфере выдачи специальных разрешений на пользование недрами.

На кону — десятки газоносных площадей государственной «Укргазвидобування», но претендовать на их раздел никто не стесняется.

В команде Порошенко убеждены, что если не пойти по их плану, газоносные недра станут площадкой для миллиардных заработков основателя группы EastOne Виктора Пинчука, которого там считают негласным куратором «Укргазвидобування».

* * *

Что известно о голландской компании Yuzgas B.V., которая получила право начать разведку одного из самых перспективных, по оценкам Минэкологии, украинских месторождений?

Чтобы описать ее опыт и инвестиционный потенциал, достаточно назвать всего две цифры: 14 июня 2016 года — дата ее основания, 1 тыс евро — размер уставного фонда.

Как компания с такой заявкой могла стать победителем инвестиционного конкурса? Ответ можно найти, если внимательно изучить состав комитета, который и определял самого «перспективного инвестора».

Пять из восьми его членов прямо или косвенно относятся к команде Петра Порошенко: министр Игорь Насалык, его сотрудник Олег Жижко, замминистра экологического развития Юрий Бровченко, депутаты Анатолий Матвиенко и Андрей Лопушанский. Чиновники были назначены в министерстве по квоте БПП, депутаты — входят в состав президентской фракции.

Делая выбор в пользу Yuzgas B.V., члены комитета основывались на сухом расчете.

Предложения этой компании были самыми выгодными среди конкурентов. Ее минимальным рабочим обязательством стало бурение (восстановление) 15 скважин, тогда как у других участников — трех-пяти скважин. При этом победитель конкурса пообещал вложить в геологоразведку на первом пятилетнем этапе 200 млн долл. Его соперники заявили вдвое меньшие суммы.

Правда, это все равно не отменяет того факта, что нидерландская компания создавалась специально для конкурса, на котором отбирался победитель разработки Юзовской площади.

Впрочем, даже если принять за основу версию зарубежных инвесторов Yuzgas B.V., озвученную спикером этой компании Ярославом Кинахом, бывшим главой украинского офиса ЕБРР, она не снимает главную проблему.

Дело в том, что вкладываться в разработку «Юзовки» в ближайшей перспективе вряд ли кто-то будет.
Нижние границы Юзовской площади, растянувшейся с юга Харьковской области до центра Донецкой, проходят в считанных километрах от границ зоны АТО, которая в любой момент может превратиться в линию фронта.

У инвесторов при памяти такие перспективы вызывают только одно желание — выйти из рискового проекта.

Собственно, именно это в 2015 году и сделал первый инвестор Юзовской площади — нидерландская Shell, воспользовавшись правом на форс-мажор.

Тогда международную группу не смогли удержать ни право на беспошлинный ввоз оборудования, ни беспрецедентно низкие индивидуальные условия налогообложения (1,25% ренты), предусмотренные в подписанном ею с Украиной соглашении о распределении продукции — СРП.

Почему Yuzgas B.V., созданная за месяц до проведения конкурса, чувствует себя увереннее Shell, которая скоро будет праздновать столетний юбилей со дня первой пробуренной скважины?

Возможно, потому, что в приоритете у бенефициаров Yuzgas B.V. — максимальная концентрация в своих руках перспективных площадок, которые потом, в удачный момент, можно будет продать реальным международным инвесторам.

Если это так, адвокатам экс-президента Виктора Януковича уже можно подавать в суд на команду Петра Порошенко за плагиат.

Во-первых, модель оформления участников СРП на подставных лиц была запатентована еще при беглом президенте.

В «старое» СРП по Юзовской площади с участием Shell под видом третьего участника соглашения была «вмонтирована» доля «семьи» в виде ООО «СПК-геосервис». Формально эту компанию оформили на геологов Сергея Стовбу и Игоря Попадюка, которые тогда (как сейчас Ярослав Кинах из Yuzgas B.V.) в общении со СМИ активно вживались в роль кураторов предприятия.

Во-вторых, идея консолидации под одной крышей неосвоенных участков — это результат умственного труда команды Януковича, при котором на близкое его окружению ООО «Голден деррик» было оформлено три десятка нефтегазоносных участков, занимающих в общей сложности 30 тыс кв км Полтавской области.

Это как территория Бельгии, на одну только геологоразведку которой нужно 2 млрд долл. Вложения в исследование Юзовской площади в разы скромнее — около 500 млн долл, но все равно чувствительны.

Труд освобождает

Возможно, именно по этой причине команда Петра Порошенко решила особо не зацикливаться на долгоиграющих вложениях в Юзовскую площадь, а заняться окучиванием месторождений, уже сегодня генерирующих деньги.

Первой под горячую руку попала государственная компания «Укргазвыдобування», крупнейший в стране добытчик природного газа.

6 июня глава областной организации президентской партии, по совместительству и. о. главы Полтавской облгосадминистрации Андрей Писоцкий, подписал официальное письмо. В нем он просил премьер-министра Владимира Гройсмана поддержать инициативу перепрофилирования спецразрешений на пользование недрами, которые находятся на балансе «Укргазвыдобування», в СРП. То есть фактически предложил привлечь в газодобычу частных инвесторов.

Гройсман переадресовал это обращение Насалыку, который уже через неделю, 21 июня, сформулировал ответ: вынести вопрос на рассмотрение «Межведомственной комиссии по организации проведения и выполнения СРП».

На ее заседании 24 июня было решено создать рабочую группу, которая должна с экономической точки зрения оценить целесообразность идеи передачи спецразрешений «Укргазвыдобування» в СРП. На выполнение задачи отвели полтора месяца, которые истекли 8 августа.

Почему не получилось уложиться в отведенные сроки? Все просто: упомянутую рабочую группу возглавляют представители двух конфликтующих лагерей: Игорь Насалык, возглавляющий Минэнерго по квоте БПП, и глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко.

Де-факто он входит в ближайшее окружение главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, ассоциируемого с лагерем Арсения Яценюка. Однако у Порошенко с недавних пор настаивают на другой управленческой конструкции.

По словам представителей президентской команды, сейчас «Укргазвыдобування» де-факто управляют бывшие менеджеры Виктора Пинчука.

«В компании он представлен первым замом Александром Романюком и депутатом Ольгой Бельковой, которая «упаковывает» инициативы Романюка в законодательное русло», — утверждает собеседник ЭП в Минэнергоугля.

Спорить с этой взаимосвязью сложно. Особенно в случае с Романюком, который ранее был руководителем совместной деятельности между предприятием «Укргазвыдобування» и компанией «Дион», входящей в сферу влияния Виктора Пинчука.

Кстати, «Дион» — единственное предприятие, которому удалось найти общий язык с нынешним руководством «Укргазвыдобування», убедив его не инициировать расторжение договора.

«Поначалу мы думали, что планы Пинчука — прирастить совместную деятельность «Диона» и УГВ еще несколькими лицензиями. Сейчас видим, что они хотят создать механизм по освоению денег госкомпании. Карты вскрылись после инициативы провести сразу сто гидроразрывов в Полтавской области.

Для этих работ будут выделяться миллиарды. Закупка труб у «Интерпайпа» на 565 млн грн — только начало», — так в команде Порошенко воспринимают «Концепцию развития газодобывающей отрасли», которую на прошлой неделе утвердил Кабмин, тем самым сделав обязательным к исполнению план проведения компанией «Укргазвидобування» 250 гидроразрывов в течение ближайших пяти лет.

Активный балласт

Если команде Петра Порошенко действительно противостоит группа Виктора Пинчука, это резко повышает степень важности происходящего.

У «Укргаздобычи» нет шансов уцелеть: если победят первые, госкомпания останется без самых ликвидных месторождений, а если вторые — без денег.

Пока шансов больше у команды БПП. Там заняты разработкой новых условий СРП, на которых будет привлекаться частный партнер «Укргазвыдобування».

Основой нормативной базы подписания соглашений о распределении продукции станет проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о содействии поиску и добыче нефти и газа в Украине».

Источники ЭП утверждают, что на рассмотрение парламента этот документ планируется вынести уже осенью. Если депутаты скажут «да», от ренессанса газодобывающей сферы Украине не уйти. Хотя бы потому, что в законопроекте нет условий об обязательном отборе компании-участницы СРП на конкурсе.

Соответственно, чтобы стать участницей СРП, любой фирме хватит получить согласие Межведомственной комиссии по организации проведения и выполнения СРП, которую возглавляет Геннадий Зубко — министр регионального развития по квоте БПП.

Несколько лет назад по такой формуле партнерами «Укргазвыдобування» стали компании из окружения Дмитрия Фирташа, Александра Онищенко, Николая Мартыненко, Владимира Кацубы и Виктора Пинчука.
Правда, есть одно отличие: тогда бизнесменам отдавали отдельные скважины, сейчас — полноценные месторождения.

Синхронисты, ватерполисты и ныряльщики

Со стороны выглядит так, будто темой СРП в БПП занимаются все, кому не лень. Это не совсем так.
Собеседники ЭП утверждают, что авторы этой темы — первый замглавы президентской фракции в Верховной Раде Игорь Кононенко и экс-глава Минэкологии Николай Злочевский.

Их аргументы — в четырех простых пунктах.

1. Ответственным за сферу СРП в Министерстве энергетики является Владимир Игнащенко. Сейчас его должность — внештатный советник Насалыка, но участникам рынка больше запомнилась другая. В 2010 году Игнащенко был советником министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

2. Игнащенко является автором «Порядка проведения и условий конкурса», на основании которого была разыграна Юзовская площадь, а ее оператором признана компания Yuzgas B.V.

3. Основным конкурентом Yuzgas B.V. на конкурсе был кипрский оффшор Burisma Holdings Limited Николая Злочевского.

4. Упомянутый законопроект №3849 был презентован в марте 2016 года на заседании парламентского комитета по ТЭК его тогдашним членом Игорем Насалыком и поддержан присутствовавшим на этом заседании Кононенко, с подачи которого впоследствии Насалык возглавил Минэнерго.

В разговоре с УП Игнащенко категорически отверг причастность к команде Злочевского. Также он отмел отношение Злочевского к своей нынешней деятельности в Министерстве энергетики.

Даже если это и так, опровергнуть связь Кононенко со Злочевским нечем. Кроме стиля прически, их объединяет фантастический опыт команды Злочевского в распределении месторождений.

Собеседник из Минэнергоугля отмечает, что Злочевский еще в 2015 году советовал Кононенко взять под оперативный контроль Государственную службу геологии и недр — единственный орган в Украине, ведающий выдачей спецразрешений на пользование недрами.

В начале 2000 года за счет Геослужбы, которой Злочевский тогда руководил, месторождениями обросли газодобывающие фирмы из его Burisma Holdings — «Пари», «Эско-пивнич», «Первая украинская газонефтяная компания».

Взять Госгеослужбу под контроль соратникам Кононенко не удалось, поэтому 28 мая 2015 года Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО, подразумевающее «передачу функций выдачи спецразрешений на добычу углеводородов» от Госгеослужбы к подконтрольному Кононенко Минэнергетики.

Получить комментарий Игоря Кононенко по этому поводу не удалось. Впрочем, о его причастности к происходящему можно судить по поведению оппонентов, действующих «от обратного».

Взять, к примеру, Андрея Коболева. В чем его план? В блокировании любых действий с активами предприятий системы НАК через набсовет «Нафтогаза», которому подчиняются все предприятия из его группы, включая «Укргазвыдобування».

Добиться этого Коболев рассчитывает через главу набсовета НАК Юлию Ковалив, которая по протекции бывшего главы АП Бориса Ложкина занимает пост первого замглавы Минэкономики.

Правда, тут главу «Нафтогаза» ждет неприятный сюрприз. Его оппоненты уже начали информационную обработку еще более важного звена в набсовете НАК — трех независимых членов органа: Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарлза Проктора.

С одной стороны, их «окучивание» ведет команда Злочевского, использующая для этого связи члена совета директоров Burisma Holdings — сына вице-президента США Джозефа Байдена Роберта Хантера. С другой стороны, просветительской работой занят Насалык.

По данным источников УП, недавно от его имени членам Набсовета НАК стали рассылаться письма, в которых говорится о тяжелом финансовом состоянии «Укргазвыдобування», из-за чего она не может самостоятельно вести разработку своих месторождений.

Это утверждение сложно примирить с недавним решением Кабмина о резком повышении цен на газ для населения, после которого доходы «Укргазвыдобування» выросли в два раза до 60 млрд грн в год.
Возможно, именно из-за этой несостыковки Насалык не подписался под этим письмом. Но даже если это обращение — фейк, не обращать на него внимание сложно. Это качественный перевод на английский упомянутого выше письма Полтавского облсовета Владимиру Гройсману.

Его главный месседж — «Укргазвыдобування» неспособна самостоятельно обеспечить интенсивный прирост добычи газа. Следовательно, спасти ее должен частный инвестор. Срочно.

Экономическая правдаДмитрий Рясной

После трехлетнего перерыва Украина возобновила процесс привлечения инвесторов к разработке полезных ископаемых.

Пионером стала Юзовская газоносная площадь, оператором которой в конце июля 2016 года была компания с таинственными голландскими инвесторами Yuzgas B.V.

О ее реальных собственниках и настоящем финансовом потенциале неизвестно ничего. По этой причине счастливчика, которому досталась одна из самых привлекательных нефтегазоносных площадок в стране, сразу же начали связывать с представителями украинской власти.

Эта теория даже начала обрастать фактами, указывающими на косвенную связь Yuzgas B.V. с ближайшим окружением президента Украины во главе с его армейским товарищем Игорем Кононенко.

Впрочем, обвинять энергетического фронтера Петра Порошенко в зацикленности на одном проекте неправильно.

Как удалось выяснить «Экономической правде», команда заместителя главы фракции БПП готовится к кардинальному изменению правил игры в сфере выдачи специальных разрешений на пользование недрами.

На кону — десятки газоносных площадей государственной «Укргазвидобування», но претендовать на их раздел никто не стесняется.

В команде Порошенко убеждены, что если не пойти по их плану, газоносные недра станут площадкой для миллиардных заработков основателя группы EastOne Виктора Пинчука, которого там считают негласным куратором «Укргазвидобування».

* * *

Что известно о голландской компании Yuzgas B.V., которая получила право начать разведку одного из самых перспективных, по оценкам Минэкологии, украинских месторождений?

Чтобы описать ее опыт и инвестиционный потенциал, достаточно назвать всего две цифры: 14 июня 2016 года — дата ее основания, 1 тыс евро — размер уставного фонда.

Как компания с такой заявкой могла стать победителем инвестиционного конкурса? Ответ можно найти, если внимательно изучить состав комитета, который и определял самого «перспективного инвестора».

Пять из восьми его членов прямо или косвенно относятся к команде Петра Порошенко: министр Игорь Насалык, его сотрудник Олег Жижко, замминистра экологического развития Юрий Бровченко, депутаты Анатолий Матвиенко и Андрей Лопушанский. Чиновники были назначены в министерстве по квоте БПП, депутаты — входят в состав президентской фракции.

Делая выбор в пользу Yuzgas B.V., члены комитета основывались на сухом расчете.

Предложения этой компании были самыми выгодными среди конкурентов. Ее минимальным рабочим обязательством стало бурение (восстановление) 15 скважин, тогда как у других участников — трех-пяти скважин. При этом победитель конкурса пообещал вложить в геологоразведку на первом пятилетнем этапе 200 млн долл. Его соперники заявили вдвое меньшие суммы.

Правда, это все равно не отменяет того факта, что нидерландская компания создавалась специально для конкурса, на котором отбирался победитель разработки Юзовской площади.

Впрочем, даже если принять за основу версию зарубежных инвесторов Yuzgas B.V., озвученную спикером этой компании Ярославом Кинахом, бывшим главой украинского офиса ЕБРР, она не снимает главную проблему.

Дело в том, что вкладываться в разработку «Юзовки» в ближайшей перспективе вряд ли кто-то будет.
Нижние границы Юзовской площади, растянувшейся с юга Харьковской области до центра Донецкой, проходят в считанных километрах от границ зоны АТО, которая в любой момент может превратиться в линию фронта.

У инвесторов при памяти такие перспективы вызывают только одно желание — выйти из рискового проекта.

Собственно, именно это в 2015 году и сделал первый инвестор Юзовской площади — нидерландская Shell, воспользовавшись правом на форс-мажор.

Тогда международную группу не смогли удержать ни право на беспошлинный ввоз оборудования, ни беспрецедентно низкие индивидуальные условия налогообложения (1,25% ренты), предусмотренные в подписанном ею с Украиной соглашении о распределении продукции — СРП.

Почему Yuzgas B.V., созданная за месяц до проведения конкурса, чувствует себя увереннее Shell, которая скоро будет праздновать столетний юбилей со дня первой пробуренной скважины?

Возможно, потому, что в приоритете у бенефициаров Yuzgas B.V. — максимальная концентрация в своих руках перспективных площадок, которые потом, в удачный момент, можно будет продать реальным международным инвесторам.

Если это так, адвокатам экс-президента Виктора Януковича уже можно подавать в суд на команду Петра Порошенко за плагиат.

Во-первых, модель оформления участников СРП на подставных лиц была запатентована еще при беглом президенте.

В «старое» СРП по Юзовской площади с участием Shell под видом третьего участника соглашения была «вмонтирована» доля «семьи» в виде ООО «СПК-геосервис». Формально эту компанию оформили на геологов Сергея Стовбу и Игоря Попадюка, которые тогда (как сейчас Ярослав Кинах из Yuzgas B.V.) в общении со СМИ активно вживались в роль кураторов предприятия.

Во-вторых, идея консолидации под одной крышей неосвоенных участков — это результат умственного труда команды Януковича, при котором на близкое его окружению ООО «Голден деррик» было оформлено три десятка нефтегазоносных участков, занимающих в общей сложности 30 тыс кв км Полтавской области.

Это как территория Бельгии, на одну только геологоразведку которой нужно 2 млрд долл. Вложения в исследование Юзовской площади в разы скромнее — около 500 млн долл, но все равно чувствительны.

Труд освобождает

Возможно, именно по этой причине команда Петра Порошенко решила особо не зацикливаться на долгоиграющих вложениях в Юзовскую площадь, а заняться окучиванием месторождений, уже сегодня генерирующих деньги.

Первой под горячую руку попала государственная компания «Укргазвыдобування», крупнейший в стране добытчик природного газа.

6 июня глава областной организации президентской партии, по совместительству и. о. главы Полтавской облгосадминистрации Андрей Писоцкий, подписал официальное письмо. В нем он просил премьер-министра Владимира Гройсмана поддержать инициативу перепрофилирования спецразрешений на пользование недрами, которые находятся на балансе «Укргазвыдобування», в СРП. То есть фактически предложил привлечь в газодобычу частных инвесторов.

Гройсман переадресовал это обращение Насалыку, который уже через неделю, 21 июня, сформулировал ответ: вынести вопрос на рассмотрение «Межведомственной комиссии по организации проведения и выполнения СРП».

На ее заседании 24 июня было решено создать рабочую группу, которая должна с экономической точки зрения оценить целесообразность идеи передачи спецразрешений «Укргазвыдобування» в СРП. На выполнение задачи отвели полтора месяца, которые истекли 8 августа.

Почему не получилось уложиться в отведенные сроки? Все просто: упомянутую рабочую группу возглавляют представители двух конфликтующих лагерей: Игорь Насалык, возглавляющий Минэнерго по квоте БПП, и глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко.

Де-факто он входит в ближайшее окружение главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, ассоциируемого с лагерем Арсения Яценюка. Однако у Порошенко с недавних пор настаивают на другой управленческой конструкции.

По словам представителей президентской команды, сейчас «Укргазвыдобування» де-факто управляют бывшие менеджеры Виктора Пинчука.

«В компании он представлен первым замом Александром Романюком и депутатом Ольгой Бельковой, которая «упаковывает» инициативы Романюка в законодательное русло», — утверждает собеседник ЭП в Минэнергоугля.

Спорить с этой взаимосвязью сложно. Особенно в случае с Романюком, который ранее был руководителем совместной деятельности между предприятием «Укргазвыдобування» и компанией «Дион», входящей в сферу влияния Виктора Пинчука.

Кстати, «Дион» — единственное предприятие, которому удалось найти общий язык с нынешним руководством «Укргазвыдобування», убедив его не инициировать расторжение договора.

«Поначалу мы думали, что планы Пинчука — прирастить совместную деятельность «Диона» и УГВ еще несколькими лицензиями. Сейчас видим, что они хотят создать механизм по освоению денег госкомпании. Карты вскрылись после инициативы провести сразу сто гидроразрывов в Полтавской области.

Для этих работ будут выделяться миллиарды. Закупка труб у «Интерпайпа» на 565 млн грн — только начало», — так в команде Порошенко воспринимают «Концепцию развития газодобывающей отрасли», которую на прошлой неделе утвердил Кабмин, тем самым сделав обязательным к исполнению план проведения компанией «Укргазвидобування» 250 гидроразрывов в течение ближайших пяти лет.

Активный балласт

Если команде Петра Порошенко действительно противостоит группа Виктора Пинчука, это резко повышает степень важности происходящего.

У «Укргаздобычи» нет шансов уцелеть: если победят первые, госкомпания останется без самых ликвидных месторождений, а если вторые — без денег.

Пока шансов больше у команды БПП. Там заняты разработкой новых условий СРП, на которых будет привлекаться частный партнер «Укргазвыдобування».

Основой нормативной базы подписания соглашений о распределении продукции станет проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о содействии поиску и добыче нефти и газа в Украине».

Источники ЭП утверждают, что на рассмотрение парламента этот документ планируется вынести уже осенью. Если депутаты скажут «да», от ренессанса газодобывающей сферы Украине не уйти. Хотя бы потому, что в законопроекте нет условий об обязательном отборе компании-участницы СРП на конкурсе.

Соответственно, чтобы стать участницей СРП, любой фирме хватит получить согласие Межведомственной комиссии по организации проведения и выполнения СРП, которую возглавляет Геннадий Зубко — министр регионального развития по квоте БПП.

Несколько лет назад по такой формуле партнерами «Укргазвыдобування» стали компании из окружения Дмитрия Фирташа, Александра Онищенко, Николая Мартыненко, Владимира Кацубы и Виктора Пинчука.
Правда, есть одно отличие: тогда бизнесменам отдавали отдельные скважины, сейчас — полноценные месторождения.

Синхронисты, ватерполисты и ныряльщики

Со стороны выглядит так, будто темой СРП в БПП занимаются все, кому не лень. Это не совсем так.
Собеседники ЭП утверждают, что авторы этой темы — первый замглавы президентской фракции в Верховной Раде Игорь Кононенко и экс-глава Минэкологии Николай Злочевский.

Их аргументы — в четырех простых пунктах.

1. Ответственным за сферу СРП в Министерстве энергетики является Владимир Игнащенко. Сейчас его должность — внештатный советник Насалыка, но участникам рынка больше запомнилась другая. В 2010 году Игнащенко был советником министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

2. Игнащенко является автором «Порядка проведения и условий конкурса», на основании которого была разыграна Юзовская площадь, а ее оператором признана компания Yuzgas B.V.

3. Основным конкурентом Yuzgas B.V. на конкурсе был кипрский оффшор Burisma Holdings Limited Николая Злочевского.

4. Упомянутый законопроект №3849 был презентован в марте 2016 года на заседании парламентского комитета по ТЭК его тогдашним членом Игорем Насалыком и поддержан присутствовавшим на этом заседании Кононенко, с подачи которого впоследствии Насалык возглавил Минэнерго.

В разговоре с УП Игнащенко категорически отверг причастность к команде Злочевского. Также он отмел отношение Злочевского к своей нынешней деятельности в Министерстве энергетики.

Даже если это и так, опровергнуть связь Кононенко со Злочевским нечем. Кроме стиля прически, их объединяет фантастический опыт команды Злочевского в распределении месторождений.

Собеседник из Минэнергоугля отмечает, что Злочевский еще в 2015 году советовал Кононенко взять под оперативный контроль Государственную службу геологии и недр — единственный орган в Украине, ведающий выдачей спецразрешений на пользование недрами.

В начале 2000 года за счет Геослужбы, которой Злочевский тогда руководил, месторождениями обросли газодобывающие фирмы из его Burisma Holdings — «Пари», «Эско-пивнич», «Первая украинская газонефтяная компания».

Взять Госгеослужбу под контроль соратникам Кононенко не удалось, поэтому 28 мая 2015 года Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО, подразумевающее «передачу функций выдачи спецразрешений на добычу углеводородов» от Госгеослужбы к подконтрольному Кононенко Минэнергетики.

Получить комментарий Игоря Кононенко по этому поводу не удалось. Впрочем, о его причастности к происходящему можно судить по поведению оппонентов, действующих «от обратного».

Взять, к примеру, Андрея Коболева. В чем его план? В блокировании любых действий с активами предприятий системы НАК через набсовет «Нафтогаза», которому подчиняются все предприятия из его группы, включая «Укргазвыдобування».

Добиться этого Коболев рассчитывает через главу набсовета НАК Юлию Ковалив, которая по протекции бывшего главы АП Бориса Ложкина занимает пост первого замглавы Минэкономики.

Правда, тут главу «Нафтогаза» ждет неприятный сюрприз. Его оппоненты уже начали информационную обработку еще более важного звена в набсовете НАК — трех независимых членов органа: Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарлза Проктора.

С одной стороны, их «окучивание» ведет команда Злочевского, использующая для этого связи члена совета директоров Burisma Holdings — сына вице-президента США Джозефа Байдена Роберта Хантера. С другой стороны, просветительской работой занят Насалык.

По данным источников УП, недавно от его имени членам Набсовета НАК стали рассылаться письма, в которых говорится о тяжелом финансовом состоянии «Укргазвыдобування», из-за чего она не может самостоятельно вести разработку своих месторождений.

Это утверждение сложно примирить с недавним решением Кабмина о резком повышении цен на газ для населения, после которого доходы «Укргазвыдобування» выросли в два раза до 60 млрд грн в год.
Возможно, именно из-за этой несостыковки Насалык не подписался под этим письмом. Но даже если это обращение — фейк, не обращать на него внимание сложно. Это качественный перевод на английский упомянутого выше письма Полтавского облсовета Владимиру Гройсману.

Его главный месседж — «Укргазвыдобування» неспособна самостоятельно обеспечить интенсивный прирост добычи газа. Следовательно, спасти ее должен частный инвестор. Срочно.

Экономическая правда