Конгрес США прийняв законопроект про фіндопомогу Україні та санкції проти РФКонгресс США принял законопроект о финпомощи Украине и санкциях против РФ

Документ направляється на підпис американському президентові Бараку Обамі.
Палата представників Конгресу США прийняла законопроект, який передбачає надання економічної допомоги Україні і застосування санкцій проти Росії. Тепер цей документ направляється на підпис президенту США Бараку Обамі, повідомляє ІТАР-ТАСС в середу, 2 квітня.

Раніше цей документ вже був схвалений сенатом Конгресу. Він передбачає використання каральних заходів проти осіб, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України, а також конкретно проти «людей в Російській Федерації, залучених в корупцію істотних масштабів або відповідальних за неї».

Санкції зводяться до заморожування активів, які перебувають під юрисдикцією США, і до відмови у видачі американських в’їзних віз. Причому ці рестрикції законопроект дозволяє поширювати не тільки на людей, безпосередньо винних, на думку влади США, в підриві суверенітету і територіальної цілісності України чи в корупції в Росії, але і на ділових партнерів таких осіб, а також на членів їх сімей.

Україні ж законопроектом передбачається надання кредитних гарантій у розмірі 1 млрд доларів. Це означає, що будь-який банк зможе позичити Україні вказану суму, повернення якої гарантується урядом США.

Крім того, додатково в рамках законопроекту планується виділити 50 млн доларів на зміцнення громадянського суспільства на Україні і ще 100 млн доларів – на розширення співпраці США з їхніми східноєвропейськими партнерами в галузі безпеки.

В Україні 22 лютого відбулася зміна влади. Верховна Рада усунула від влади президента Віктора Януковича, змінила Конституцію і призначила вибори на 25 травня. У Криму 16 березня пройшов референдум про статус автономії. Понад 96 % виборців висловилися за входження Криму до складу РФ. 18 березня Росія і Крим підписали в Кремлі договір про входження республіки і Севастополя до складу РФ.

Возз’єднання РФ і Криму Захід не визнає. У цьому зв’язку США, ЄС і країни-партнери ввели санкції проти деяких представників Росії.
За матеріалами: ИТАР-ТАССДокумент направляется на подпись американскому президенту Бараку Обаме.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий оказание экономической помощи Украине и применение санкций против России. Теперь этот документ направляется на подпись президенту США Бараку Обаме, сообщает ИТАР-ТАСС в среду, 2 апреля.
Ранее этот документ уже был одобрен сенатом Конгресса. Принятый документ предполагает использование карательных мер против лиц, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины, а также конкретно против «людей в Российской Федерации, вовлеченных в коррупцию существенных масштабов или ответственных за нее».
Санкции сводятся к замораживанию активов, находящихся под юрисдикцией США, и к отказу в выдаче американских въездных виз. Причем эти рестрикции законопроект позволяет распространять не только на людей, непосредственно виновных, по мнению властей США, в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины или в коррупции в России, но и на деловых партнеров таких лиц, а также на членов их семей.
Украине же законопроект предусматривает предоставление кредитных гарантий в размере 1 млрд долларов. Это означает, что любой банк сможет ссудить Украине указанную сумму, возвращение которой гарантируется правительством США.
Кроме того, дополнительно в рамках законопроекта планируется выделить 50 млн долларов на укрепление гражданского общества на Украине и еще 100 млн долларов –на расширение сотрудничества США с их восточноевропейскими партнерами в области безопасности.
В Украине 22 февраля произошла смена власти. Верховная Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию и назначила выборы на 25 мая. В Крыму 16 марта прошел референдум о статусе автономии. Более 96% избирателей высказались за вхождение Крыма в состав РФ. 18 марта Россия и Крым подписали в Кремле договор о вхождении республики и Севастополя в состав РФ.
Воссоединение РФ и Крыма Запад не признает. В этой связи США, ЕС и их страны-партнеры ввели санкции против некоторых представителей России.
По материалам: ИТАР-ТАСС