«Українці – єднаймося!»«Украинцы — объединяемся!»

Павло Мельник

«Українці – єднаймося!»

Загально відомо, що точного визначення терміну національна ідея поки що немає, як і у світі так і в Україні.

Але з усіх понять, тлумачень, трактувань найчастіше можна почути, що національна ідея – це концентрований вираз національних інтересів та почуттів, форма духовного самоусвідомлення, показник того, як народ усвідомлює себе, свою роль і місце у світі. Як на мене яке б не було визначення цього феномену суть одна, в першу чергу, консолідація нації для певних здобутків. Головне завдання національної ідеї є здобуття народом, нацією своєї власної держави.

В Україні, після здобуття незалежності, національна ідея перейшла в нову фазу консолідації нації. Все ж таки завдання змінилося, потрібно вже не здобувати, а будувати, розвивати, досягати нової мети, як незалежна держава. Саме українська національна ідея має бути невід’ємним чинником побудови громадянського суспільства. Але українському суспільству, державі необхідно, передусім сформувати саму національну ідею. На мою думку вона має увібрати:
1. Ідею інтеграції ( тобто поступове об’єднання жителів Сходу та Заходу)
2. Ідею побудови демократичної, правової, соціальної держави, де б права людини були на першому місці
3. Ідею державності (власно владності, соборності, сувернітету)

Взагалі треба розуміти, що національні ідеї демократичного, спрямування в історії людства відіграють провідну роль для досягнення гуманної мети. Наприклад ідея «Великого лібералізму» у США, вона набула характеру загальнонаціонального кредо і саме характеризується визнанням не від’ємних прав людини.

Тож як на мене, сучасна українська національна ідея, після її проголошення має увібрати в себе загальновизнані світом гуманістичні, демократичні принципи, забезпечення їх послідовного втілення. Але все ж головною метою має бути об’єднання українського народу та усунення певних розбіжностей між жителями Сходу та Заходу.

Але найбільш трагічним в нашому посткомуністичному суспільстві є те що, водночас із прагненням об’єднати народ та сформувати спільні національні ідеали, зберігається прагнення окремих осіб і груп пересварити українців і ним це вже вдалось, як можна спостерігати, в етнічному, мовному, побутовому, релігійному планах. Ось чому, як на мене, українці повинні усвідомити, що ми не натовп, який змушений жити на певні території, а народ, нація, котра прагне до формування національного ідеалу. Багато хто вважає що в Україні національна ідея слабка, або ж її взагалі не існує. Можливо вони і мають рацію, але давайте подивимось яка держава і її національна ідея була у Німеччині, після поразки у Другій Світовій війні. Ситуація була не із кращих, як і в нас країна поділена, безробіття, бідність, невизначеність у завтрашньому дні. Але за короткий час, засудивши нацизм та фашизм, німецька ідея і суспільство подолало усі повоєнні негаразди і збудувало успішну демократичну країні. І таких прикладів можна навести багато. Можливо і нас чекає таке майбутнє як і Німеччину, але треба розуміти що все залежить тільки від нас, якщо ми усвідомимо, що ми нація, суспільство, консолідуємось, подолаємо всі негаразди з честю, тільки тоді нас чекатиме майбутнє в сильній, успішні, демократичній країні.

Український ПолітикПавел Мельник

«Українці – єднаймося!»

Загально відомо, що точного визначення терміну національна ідея поки що немає, як і у світі так і в Україні.

Але з усіх понять, тлумачень, трактувань найчастіше можна почути, що національна ідея – це концентрований вираз національних інтересів та почуттів, форма духовного самоусвідомлення, показник того, як народ усвідомлює себе, свою роль і місце у світі. Як на мене яке б не було визначення цього феномену суть одна, в першу чергу, консолідація нації для певних здобутків. Головне завдання національної ідеї є здобуття народом, нацією своєї власної держави.

В Україні, після здобуття незалежності, національна ідея перейшла в нову фазу консолідації нації. Все ж таки завдання змінилося, потрібно вже не здобувати, а будувати, розвивати, досягати нової мети, як незалежна держава. Саме українська національна ідея має бути невід’ємним чинником побудови громадянського суспільства. Але українському суспільству, державі необхідно, передусім сформувати саму національну ідею. На мою думку вона має увібрати:
1. Ідею інтеграції ( тобто поступове об’єднання жителів Сходу та Заходу)
2. Ідею побудови демократичної, правової, соціальної держави, де б права людини були на першому місці
3. Ідею державності (власно владності, соборності, сувернітету)

Взагалі треба розуміти, що національні ідеї демократичного, спрямування в історії людства відіграють провідну роль для досягнення гуманної мети. Наприклад ідея «Великого лібералізму» у США, вона набула характеру загальнонаціонального кредо і саме характеризується визнанням не від’ємних прав людини.

Тож як на мене, сучасна українська національна ідея, після її проголошення має увібрати в себе загальновизнані світом гуманістичні, демократичні принципи, забезпечення їх послідовного втілення. Але все ж головною метою має бути об’єднання українського народу та усунення певних розбіжностей між жителями Сходу та Заходу.

Але найбільш трагічним в нашому посткомуністичному суспільстві є те що, водночас із прагненням об’єднати народ та сформувати спільні національні ідеали, зберігається прагнення окремих осіб і груп пересварити українців і ним це вже вдалось, як можна спостерігати, в етнічному, мовному, побутовому, релігійному планах. Ось чому, як на мене, українці повинні усвідомити, що ми не натовп, який змушений жити на певні території, а народ, нація, котра прагне до формування національного ідеалу. Багато хто вважає що в Україні національна ідея слабка, або ж її взагалі не існує. Можливо вони і мають рацію, але давайте подивимось яка держава і її національна ідея була у Німеччині, після поразки у Другій Світовій війні. Ситуація була не із кращих, як і в нас країна поділена, безробіття, бідність, невизначеність у завтрашньому дні. Але за короткий час, засудивши нацизм та фашизм, німецька ідея і суспільство подолало усі повоєнні негаразди і збудувало успішну демократичну країні. І таких прикладів можна навести багато. Можливо і нас чекає таке майбутнє як і Німеччину, але треба розуміти що все залежить тільки від нас, якщо ми усвідомимо, що ми нація, суспільство, консолідуємось, подолаємо всі негаразди з честю, тільки тоді нас чекатиме майбутнє в сильній, успішні, демократичній країні.

Украинский Политик