Роль особистості в історіїРоль личности в истории

Катерина Акименко

Людина виступає єдино можливим чинником історії, адже саме вона є першопричиною усіх подій, визначає існування певних сфер суспільного життя та історичних процесів. Під час роздумів над історичними процесом в цілому, причинно-наслідковими зв’язками подій часто виникає питання про роль історичних діячів: як вплинула певна особистість на вибір певного шляху розвитку? на скільки змінив хід історії результат її діяльності? що є визначальним у діяльності історичної особистості її особисті якості чи соціальні умови?

Розгляд питання ролі особистості в історії відкриває широкий спектр поглядів: Томас Карлейль визначав всесвітню історію як біографію великих людей; Вільям Джеймс ставив особистість у залежність від оточення і поставив питання про відповідність особистості середовищу; марксисти, зокрема Плеханов, вважали, що особистість лише накладає індивідуальний відбиток на неминучий хід подій, прискорює або уповільнює плинність певних історичних процесів, але не може ніяким чином змінити запрограмований хід історії. Проте, викристалізувалось декілька підходів до розгляду даної проблеми.

Перший підхід до дослідження ролі особистості в історичному процесі випливає із розгляду взаємозв’язків між соціальними умовами та індивідуальними характеристиками. Тобто роль особистості залежить від степені її відповідності соціальному середовищу, періоду чи епосі. Суспільство формує певний запит на людину із набором конкретних якостей, завдяки яким особа зможе висловити вимоги нації чи групи населення, очолити народний рух, вирішити назрілі соціальні проблеми. Така людина з’являється за потреби суспільства. З іншого боку, такий підхід показує, що за інших обставин особистість із такими персональними характеристиками була б не актуальною і не спиймалася б. Прикладом може слугувати Нельсон Мандела, який в умовах хвилі демократизації африканських країн став очільником боротьби з апартеїдом і навіть його ув’язнення сприяло піднесенню спротиву режиму та поширенню його ідей африканського націоналізму і самовизначення. А Беніто Муссоліні прийшов до влади в кризовий час під час післявоєнного хаосу, коли об’єднана лише в 1870 році Італія не була консолідованою державою. Він вміло скористався народними почуттями обіцяючи відновлення величі Римської Імперії і ставлячи себе на один щабель із Цезарем. Таким чином, у відповідь на запит суспільства у кризовий період з’являється історична особистість із набором певних особистісних характеристик, які необхідні за даних умов.

Другий підхід пов’язаний із дослідженням масштабності впливу особистості на історичні події. Людина не може змінити історію у всесвітньому, загальному масштабі, докорінно змінити її об’єктивну логіку, але вона може прискорити або уповільнити настання тієї чи іншої історичної події, , запобігти небажаному наслідку, її дії можуть позитивно або негативно позначитися на ході історії. Своїм авторитетом, організаційними здібностями, вмінням переконувати особистість може допомогти уникнути, скажімо, зайвих жертв у війні. Актуальним прикладом є діяльність Махатми Ганді у напрямку ліквідації британського колоніального режиму, що було закономірним процесом. «Батько Індії» очоливши рух за звільнення нації та держави, закликав боротися з насильством шляхом ненасильства і за будь-яких умов залишався вірним своїм переконанням. Ми можемо лише здогадуватися у скільки разів би виросла кількість жертв, якби не з’явився Ганді пропагуючий саме ненасильство. Також існували такі історичні особистості, які, навпаки, своїми прорахунками чи особистісними якостями (нерішучістю, боягузтвом і т.д.) завдали серйозної шкоди громадському руху, стали причинами зайвих жертв чи привели державу до кризи. Зокрема, Іоан І Безземельний став одним із найневдаліших очільників Британії. Іоанн через помилки у зовнішній політиці втратив до 1205 року Нормандію та майже всі французькі володіння Великобританії, зазнавши поразки від Філіпа ІІ Французького. Його репресивна політика і встановлення високих податків призвели до конфлікту з баронами, які змусили його підписати Велику Хартію вільностей в 1215 р. Пізніше він відрікся від неї, що стало причиною першої Баронської війни 1215—1217 р.р. Також, Іоан І вступив у кофлікт з Папою Римським, через що він наклав на Англію інтердикт. Репутація Іоанна була настільки негативною, що після його правління жоден англійський монарх не називав своїх спадкоємців цим ім’ям, адже воно почало вважатися нещасливим.

Говорячи про роль особистості в історії, варто звернути увагу на те, що характер, розумові і моральні якості людини, що грає більш-менш важливу роль у суспільному житті, можуть стати факторами суспільного розвитку. Недовірливість, некомпетентність, самовпевненість Сталіна, а також існування культу його особи привели до важких для СРСР наслідків. Проте, культ особистості міг виникнути тільки при наявності об’єктивних передумов: відсталості економіки, централізації управління, відсутності міцних демократичних традицій і т.д. Таким чином, характер особистості є фактором суспільного розвитку лише там, де це дозволяють об’єктивні умови.

Третій підхід до проблеми пов’язаний із розглядом особистості в історії у зв’язку з особливостями протікання історичних процесів. Якщо поділити історичні процеси на еволюційно-функціональні та екстремально-революційні, то варто зазначити, що еволюційно-функціональний період розвитку суспільства не сприяє розкриттю особистісних якостей людей. Навпаки, в екстремальних ситуаціях, що є переломними для життя держави, пов’язані з революційними змінами, різко зростає роль особистостей, індивідуальностей. Під час таких подій часто з’являються нові імена в історії (наприклад Спартак, Омелян Пугачов, Жанна Д’Арк, Богдан Хмельницький), які згодом героїзуються.

Четвертий підхід до проблеми передбачає розгляд ролі історичної особистості у контексті її взаємовідносин з народом. Народ виступає першоосновою і першопочатком, тому особистість залежить від нього. Якщо особистість висловлює інтереси і виражає вимоги широких народних мас, то вона отримує особливу соціальну силу. Завдяки цьому людина має змогу зайняти місце лідера, очільника руху, вождя, керівника. Така позиція особистості передбачає здатність до передбачення, уміння теоретично формулювати загальні прагнення, можливість зрозуміло тлумачити загальну лінію розвитку, тримати контроль у складних та екстремальних умовах. В даному контексті слід виділити роль харизматичної особистості-лідера, феномен якої був грунтовно досліджений Максом Вебером. До таких харизматичних особистостей можна зарахувати: Адольфа Гітлера, Фіделя Кастро, Мао Цзедуна, Беніто Муссоліні, Хо Ши Міна, Наполеона Бонапарта. Харизматичне лідерство грунтується на ірраціональному сприйнятті особистості, адже їй приписуються надприродні, божественні, недоступні для інших якості. Маси ставляться до такого лідера некритично, а часто сприймають його як обраного, месію, вождя, пророка.

Таким чином, точно встановити, від чого залежить роль особистості: від неї самої, історичної ситуації, історичних законів, випадковостей або від усього відразу, в якій комбінації і як саме, — складно. Власне сама відповідь у величезній мірі залежить від обраного нами аспекту, кута і точки зору, розглянутого періоду та інших методологічних аспектів.

Цікавим є погляд Сідні Хука, який розкритий у роботі «Герой в истории. Исследование пределов и возможностей». Він зазначає, що іноді трапляється збіг певних умов за яких особистість може сама обирати курс і тим самим створювати альтернативу розвитку в певній історичній ситуації. Умови ці такі: а) поява видатної людини з потрібним набором якостей і достоїнств; б) зосередження в його руках великої влади; в) державний і соціальний лад в суспільстві, який дозволяє правителю докорінно міняти суспільні відносини; г) наявність зовнішнього виклику з боку інших держав; д) можливість запозичувати або продукувати передові технології (Гринин 2011). Хук робить істотну різницю між історичними діячами за ступенем їх впливу на хід історії, ділячи їх на людей, які впливають на події (eventful man), і людей, що створюють події (event-making man) (Hook 1955).
До представників першого типу можна зарахувати Дугласа Макартура. Якби цей успішний генерал реалізував свої політичні амбіції очоливши США і втілив стратегію встановлення світової гегемонії силовими методами, можливо б відбулася і третя світова війна. Проте вклад Макартура в становлення сучасного світоустрою не можна недооцінювати. Це стосується перш за все його діяльності на Філіппінах і в Японії в якості військового радника і голови окупаційної адміністрації. Вона виявилася досить ефективною: ці країни і понині є найбільш міцними опорами США в Східній Азії. Саме Макартур на Філіппінах і потім в Японії на практиці відпрацьовував політичний механізм, згодом названий «неоколоніалізмом». «Піти, щоб залишитися»: це американське «ноу-хау» на відміну від старих колоніальних режимів, розвалених незабаром після закінчення Другої світової війни, передбачало непряме управління залежними країнами. У найбільш відсталих країнах створювалися маріонеткові уряди, прямо поставлені американськими спецслужбами; в інших випадках в хід йшли насамперед економічні методи, що змушували національні уряди слідувати у фарватері американської зовнішньої політики. Частково цими методами США користується і зараз.

Прикладом представника другого типу є Мустафа Кемаль Ататюрк, який зберіг незалежність Туреччини в умовах кризи та загрози розчленування, проявивши себе талановитим військовим стратегом і політиком. Коли з’ясувалося, що Османська імперія зазнала поразки у Першій світовій війні, Мустафа Кемаль не побоявся виступити проти іноземних загарбників, що вдерлися до Туреччини. Незважаючи на те, що турецька армія багато в чому поступалася армії союзників, рішучі дії Кемаля допомогли йому домогтися звільнення держави. Багато турецьких патріотів мріяли про звільнення своєї країни, уявляючи її конституційною монархією або ісламською державою, але Ататюрк наполегливо боровся за перетворення Туреччини в республіку, вважаючи, що тільки при такому державному устрої можна домогтися свободи і рівноправності для кожного. Ставши першим президентом вільної Туреччини, Ататюрк здійснив ряд рішучих і сміливих на ті часи реформ: створив потужну турецьку армію, зрівняв жінок і чоловіків в правах, ввів новий латинський алфавіт. Уміло проведені реформи Мустафи Кемаля привели до створення держави, орієнтованого на європейські цінності. Даний приклад підтверджує думку Хука про те, що чим нестійкіше суспільство, чим більше там зруйновані старі конструкції, тим більший вплив може справити окрема особистість на нього.

Проте, на мою думку, не тільки визначні особистості, а й кожна людина є в міру своїх сил творцем історичного процесу. Народ, нація, клас не можуть діяти самі по собі як певні спільності, адже їх діяльність є сукупністю конкретних дій та вчинків окремих особистостей. Саме тому коли постає питання про необхідність змін в Україні, громадяни мають усвідомлювати, що вони є рушійною силою історичного процесу, прогресу чи занепаду. Якби неприємно не було визнавати це, але по суті представники влади, очільники держави із усіма негативними сторонами є відображенням, характеристикою сьогоднішньої української нації, тобто народ має владу на яку заслуговує. Тому тільки якісна трансформація кожної його одиниці суспільства, кожної особистості може змінити на краще рівень політичної еліти, а отже і рівень ефективності їхніх рішень, реформ і т.д. Коли більша частина громадян відмовиться від пасивного, споглядального, відстороненого, критиканського, безвідповідального, безінтелектуального, примітивного способу існування, тоді почнуть відбуватися прогресивні зміни в державі.

Використана література
Hook Sidney. 1955. The Hero in History. A Study in Limitation and Possibility. Boston.
Гринин Леонид. 2008. О роли личности в истории. Вестник РАН 78(1): 42–47.
Гринин Леонид. 2011. Личность в истории: современные подходы. История и современность 1: 3–40.
Гринин Леонид. 2003. Философия, социология и теория истории. Волгоград
Карлейль Томас. 1994. Теперь и прежде. Герои и героическое в истории. Москва

Український ПолітикКатерина Акименко

Людина виступає єдино можливим чинником історії, адже саме вона є першопричиною усіх подій, визначає існування певних сфер суспільного життя та історичних процесів. Під час роздумів над історичними процесом в цілому, причинно-наслідковими зв’язками подій часто виникає питання про роль історичних діячів: як вплинула певна особистість на вибір певного шляху розвитку? на скільки змінив хід історії результат її діяльності? що є визначальним у діяльності історичної особистості її особисті якості чи соціальні умови?

Розгляд питання ролі особистості в історії відкриває широкий спектр поглядів: Томас Карлейль визначав всесвітню історію як біографію великих людей; Вільям Джеймс ставив особистість у залежність від оточення і поставив питання про відповідність особистості середовищу; марксисти, зокрема Плеханов, вважали, що особистість лише накладає індивідуальний відбиток на неминучий хід подій, прискорює або уповільнює плинність певних історичних процесів, але не може ніяким чином змінити запрограмований хід історії. Проте, викристалізувалось декілька підходів до розгляду даної проблеми.

Перший підхід до дослідження ролі особистості в історичному процесі випливає із розгляду взаємозв’язків між соціальними умовами та індивідуальними характеристиками. Тобто роль особистості залежить від степені її відповідності соціальному середовищу, періоду чи епосі. Суспільство формує певний запит на людину із набором конкретних якостей, завдяки яким особа зможе висловити вимоги нації чи групи населення, очолити народний рух, вирішити назрілі соціальні проблеми. Така людина з’являється за потреби суспільства. З іншого боку, такий підхід показує, що за інших обставин особистість із такими персональними характеристиками була б не актуальною і не спиймалася б. Прикладом може слугувати Нельсон Мандела, який в умовах хвилі демократизації африканських країн став очільником боротьби з апартеїдом і навіть його ув’язнення сприяло піднесенню спротиву режиму та поширенню його ідей африканського націоналізму і самовизначення. А Беніто Муссоліні прийшов до влади в кризовий час під час післявоєнного хаосу, коли об’єднана лише в 1870 році Італія не була консолідованою державою. Він вміло скористався народними почуттями обіцяючи відновлення величі Римської Імперії і ставлячи себе на один щабель із Цезарем. Таким чином, у відповідь на запит суспільства у кризовий період з’являється історична особистість із набором певних особистісних характеристик, які необхідні за даних умов.

Другий підхід пов’язаний із дослідженням масштабності впливу особистості на історичні події. Людина не може змінити історію у всесвітньому, загальному масштабі, докорінно змінити її об’єктивну логіку, але вона може прискорити або уповільнити настання тієї чи іншої історичної події, , запобігти небажаному наслідку, її дії можуть позитивно або негативно позначитися на ході історії. Своїм авторитетом, організаційними здібностями, вмінням переконувати особистість може допомогти уникнути, скажімо, зайвих жертв у війні. Актуальним прикладом є діяльність Махатми Ганді у напрямку ліквідації британського колоніального режиму, що було закономірним процесом. «Батько Індії» очоливши рух за звільнення нації та держави, закликав боротися з насильством шляхом ненасильства і за будь-яких умов залишався вірним своїм переконанням. Ми можемо лише здогадуватися у скільки разів би виросла кількість жертв, якби не з’явився Ганді пропагуючий саме ненасильство. Також існували такі історичні особистості, які, навпаки, своїми прорахунками чи особистісними якостями (нерішучістю, боягузтвом і т.д.) завдали серйозної шкоди громадському руху, стали причинами зайвих жертв чи привели державу до кризи. Зокрема, Іоан І Безземельний став одним із найневдаліших очільників Британії. Іоанн через помилки у зовнішній політиці втратив до 1205 року Нормандію та майже всі французькі володіння Великобританії, зазнавши поразки від Філіпа ІІ Французького. Його репресивна політика і встановлення високих податків призвели до конфлікту з баронами, які змусили його підписати Велику Хартію вільностей в 1215 р. Пізніше він відрікся від неї, що стало причиною першої Баронської війни 1215—1217 р.р. Також, Іоан І вступив у кофлікт з Папою Римським, через що він наклав на Англію інтердикт. Репутація Іоанна була настільки негативною, що після його правління жоден англійський монарх не називав своїх спадкоємців цим ім’ям, адже воно почало вважатися нещасливим.

Говорячи про роль особистості в історії, варто звернути увагу на те, що характер, розумові і моральні якості людини, що грає більш-менш важливу роль у суспільному житті, можуть стати факторами суспільного розвитку. Недовірливість, некомпетентність, самовпевненість Сталіна, а також існування культу його особи привели до важких для СРСР наслідків. Проте, культ особистості міг виникнути тільки при наявності об’єктивних передумов: відсталості економіки, централізації управління, відсутності міцних демократичних традицій і т.д. Таким чином, характер особистості є фактором суспільного розвитку лише там, де це дозволяють об’єктивні умови.

Третій підхід до проблеми пов’язаний із розглядом особистості в історії у зв’язку з особливостями протікання історичних процесів. Якщо поділити історичні процеси на еволюційно-функціональні та екстремально-революційні, то варто зазначити, що еволюційно-функціональний період розвитку суспільства не сприяє розкриттю особистісних якостей людей. Навпаки, в екстремальних ситуаціях, що є переломними для життя держави, пов’язані з революційними змінами, різко зростає роль особистостей, індивідуальностей. Під час таких подій часто з’являються нові імена в історії (наприклад Спартак, Омелян Пугачов, Жанна Д’Арк, Богдан Хмельницький), які згодом героїзуються.

Четвертий підхід до проблеми передбачає розгляд ролі історичної особистості у контексті її взаємовідносин з народом. Народ виступає першоосновою і першопочатком, тому особистість залежить від нього. Якщо особистість висловлює інтереси і виражає вимоги широких народних мас, то вона отримує особливу соціальну силу. Завдяки цьому людина має змогу зайняти місце лідера, очільника руху, вождя, керівника. Така позиція особистості передбачає здатність до передбачення, уміння теоретично формулювати загальні прагнення, можливість зрозуміло тлумачити загальну лінію розвитку, тримати контроль у складних та екстремальних умовах. В даному контексті слід виділити роль харизматичної особистості-лідера, феномен якої був грунтовно досліджений Максом Вебером. До таких харизматичних особистостей можна зарахувати: Адольфа Гітлера, Фіделя Кастро, Мао Цзедуна, Беніто Муссоліні, Хо Ши Міна, Наполеона Бонапарта. Харизматичне лідерство грунтується на ірраціональному сприйнятті особистості, адже їй приписуються надприродні, божественні, недоступні для інших якості. Маси ставляться до такого лідера некритично, а часто сприймають його як обраного, месію, вождя, пророка.

Таким чином, точно встановити, від чого залежить роль особистості: від неї самої, історичної ситуації, історичних законів, випадковостей або від усього відразу, в якій комбінації і як саме, — складно. Власне сама відповідь у величезній мірі залежить від обраного нами аспекту, кута і точки зору, розглянутого періоду та інших методологічних аспектів.

Цікавим є погляд Сідні Хука, який розкритий у роботі «Герой в истории. Исследование пределов и возможностей». Він зазначає, що іноді трапляється збіг певних умов за яких особистість може сама обирати курс і тим самим створювати альтернативу розвитку в певній історичній ситуації. Умови ці такі: а) поява видатної людини з потрібним набором якостей і достоїнств; б) зосередження в його руках великої влади; в) державний і соціальний лад в суспільстві, який дозволяє правителю докорінно міняти суспільні відносини; г) наявність зовнішнього виклику з боку інших держав; д) можливість запозичувати або продукувати передові технології (Гринин 2011). Хук робить істотну різницю між історичними діячами за ступенем їх впливу на хід історії, ділячи їх на людей, які впливають на події (eventful man), і людей, що створюють події (event-making man) (Hook 1955).
До представників першого типу можна зарахувати Дугласа Макартура. Якби цей успішний генерал реалізував свої політичні амбіції очоливши США і втілив стратегію встановлення світової гегемонії силовими методами, можливо б відбулася і третя світова війна. Проте вклад Макартура в становлення сучасного світоустрою не можна недооцінювати. Це стосується перш за все його діяльності на Філіппінах і в Японії в якості військового радника і голови окупаційної адміністрації. Вона виявилася досить ефективною: ці країни і понині є найбільш міцними опорами США в Східній Азії. Саме Макартур на Філіппінах і потім в Японії на практиці відпрацьовував політичний механізм, згодом названий «неоколоніалізмом». «Піти, щоб залишитися»: це американське «ноу-хау» на відміну від старих колоніальних режимів, розвалених незабаром після закінчення Другої світової війни, передбачало непряме управління залежними країнами. У найбільш відсталих країнах створювалися маріонеткові уряди, прямо поставлені американськими спецслужбами; в інших випадках в хід йшли насамперед економічні методи, що змушували національні уряди слідувати у фарватері американської зовнішньої політики. Частково цими методами США користується і зараз.

Прикладом представника другого типу є Мустафа Кемаль Ататюрк, який зберіг незалежність Туреччини в умовах кризи та загрози розчленування, проявивши себе талановитим військовим стратегом і політиком. Коли з’ясувалося, що Османська імперія зазнала поразки у Першій світовій війні, Мустафа Кемаль не побоявся виступити проти іноземних загарбників, що вдерлися до Туреччини. Незважаючи на те, що турецька армія багато в чому поступалася армії союзників, рішучі дії Кемаля допомогли йому домогтися звільнення держави. Багато турецьких патріотів мріяли про звільнення своєї країни, уявляючи її конституційною монархією або ісламською державою, але Ататюрк наполегливо боровся за перетворення Туреччини в республіку, вважаючи, що тільки при такому державному устрої можна домогтися свободи і рівноправності для кожного. Ставши першим президентом вільної Туреччини, Ататюрк здійснив ряд рішучих і сміливих на ті часи реформ: створив потужну турецьку армію, зрівняв жінок і чоловіків в правах, ввів новий латинський алфавіт. Уміло проведені реформи Мустафи Кемаля привели до створення держави, орієнтованого на європейські цінності. Даний приклад підтверджує думку Хука про те, що чим нестійкіше суспільство, чим більше там зруйновані старі конструкції, тим більший вплив може справити окрема особистість на нього.

Проте, на мою думку, не тільки визначні особистості, а й кожна людина є в міру своїх сил творцем історичного процесу. Народ, нація, клас не можуть діяти самі по собі як певні спільності, адже їх діяльність є сукупністю конкретних дій та вчинків окремих особистостей. Саме тому коли постає питання про необхідність змін в Україні, громадяни мають усвідомлювати, що вони є рушійною силою історичного процесу, прогресу чи занепаду. Якби неприємно не було визнавати це, але по суті представники влади, очільники держави із усіма негативними сторонами є відображенням, характеристикою сьогоднішньої української нації, тобто народ має владу на яку заслуговує. Тому тільки якісна трансформація кожної його одиниці суспільства, кожної особистості може змінити на краще рівень політичної еліти, а отже і рівень ефективності їхніх рішень, реформ і т.д. Коли більша частина громадян відмовиться від пасивного, споглядального, відстороненого, критиканського, безвідповідального, безінтелектуального, примітивного способу існування, тоді почнуть відбуватися прогресивні зміни в державі.

Використана література
Hook Sidney. 1955. The Hero in History. A Study in Limitation and Possibility. Boston.
Гринин Леонид. 2008. О роли личности в истории. Вестник РАН 78(1): 42–47.
Гринин Леонид. 2011. Личность в истории: современные подходы. История и современность 1: 3–40.
Гринин Леонид. 2003. Философия, социология и теория истории. Волгоград
Карлейль Томас. 1994. Теперь и прежде. Герои и героическое в истории. Москва

Український Політик

Майбутнє УкраїниБудущее Украины

Катерина Акименко

Майбутнє України важко уявити на футурологічній картині світу через множинність та мінливість чинників які матимуть місце, впливатимуть на нього. За відсутністю знайомства з принципами та методами футурологічної аналітики подальший текст стане моделюванням скоріше бажаного варіанту майбутнього, оскільки я є зацікавленою особою.

Міркуючи над даною темою одразу спадає на думку така дихотомія: інертність, суспільна дезорієнтація, моральний дефолт, примітивізм правлячого класу, постійне прагнення допомоги збоку, популізм, скидання економічних чи політичних поразок на війну чи інші чинники, безвідповідальність призведе до перетворення України на сіру зону з маргінальною недовладою або до розколу держави на частини які підуть з аукціону нашим сусідам; з іншого боку, переосмислення поняття незалежності, великий людський потенціал, перехід до реалістичного сприйняття міжнародних відносин, усвідомлення спочатку невеликою групою осіб, а згодом і цілою нацією необхідності опиратися виключно на власні сили, викорінення нав’язаних хибних уявлень, прийняття креативних ініціатив якісно нових представників інтелектуальних еліт, розуміння потреби запровадження ефективності в усіх державних сферах, продукування інновацій, а не запровадження запозичень зробить Україну державою нового зразка. На мій суб’єктивний погляд, саме другий позитивний варіант найбільш вірогідний, адже поступово буде збільшуватись попит на інтелектуальний правлячий клас, який буде зацікавлений не лише у власному збагаченні, а керуватиметься бажанням створити державу в якій хочеться жити, прагненням зафіксувати свої імена в історії з мінімальними негативними характеристиками.

Майбутня Україна в цілому та відносини по лініям держава – міжнародне співтовариство, держава – держава, держава – громадяни будуть побудовані на основі асертивних принципів у їх адекватній формі. Серед них: приймати на себе відповідальність, демонструвати самоповагу і поважати інших, відчувати себе рівним серед інших, встановлювати власні пріоритети, бути рівноправним партнером, не підлаштовуватись під інших, бути рішучим. Не зважаючи на те, що дана концепція поведінки запозичена із соціальної психології, очевидно, що саме такою хочеться бачити якісно нову державу. Влучними щодо цього є слова Сергія Дацюка: «Україна, яка потерпає від власних сподівань на Європу, не може зрозуміти просту істину – коли ти нікому не потрібен, стань таким, щоб тобі не потрібні були інші, а ти їм всім був потрібен» [2]. В даному контексті Україна буде схожою на кар’єриста в світовій корпорації – новачок з амбіціями, який не зважаючи на молодість важко працює, користується своїм інтелектуальним потенціалом по-максимуму для генерування конкурентних ініціатив і завдяки цьому впевнено наближається до колег вищого рівня.

В майбутньому Україна продемонструє світу «новий цивілізаційний проект», як часто це називають у сучасному медіапросторі. Відбудеться переосмислення інтеграції: прагнення примкнути до ЄС будь-яким способом, зміниться орієнтацією на поглинання найкращих рис які мають цивілізації як Заходу, так і Сходу, які будуть трансформовані для українського менталітету, а не примітивно насаджені. Існування нової цивілізації буде забезпечене шляхом отримання суб’єктності як кожним громадянином чи громадою, так і державою в цілому. Саме суб’єктність є основою економічного та політичного розвитку, є як джерелом, так і наслідком вдалої міжнародної політики. Для України утримування суб’єктності означає втримання благородних мотиваційних настанов на рівні еліти та постійне відтворення різноманітності мотивацій, відбираючи найбільш ефективні з них для розвитку наявного в процесі солідаризації еліти та суспільства чи революції та творення нового в стані розпаду солідарності. Таке цивілізаційного рівня надбання дозволяє періодично здійснювати цивілізаційні революції, що небагатьом цивілізаціям вдавалося [1].

Сподіваюся, ми відмовимося від побудови християнської соціальної демократії, яка по суті є чужорідною індивідуалістському характеру українця. Натомість Україна стане національною державою, фундаментом якої стане ліберально-демократичний націоналізм, який дозволить зберегти національну ідентичність, не розчинитись під час процесів глобалізації, створить суспільне почуття відповідальності за долю нації, підтримає існування національної культури і традицій. При цьому соціальні, економічні, політичні питання не займуть статусу другорядних, а буде встановлений адекватний баланс між інтересами нації і особистості. Звичайно не виключаються випадки певного рівня ксенофобії на основі чи то історичного минулого чи можливих конфліктів майбутнього, а також потягу до месіанства власної нації, але високий інтелектуальний рівень значної частини населення не дозволить домінуванню таких поглядів, а буде піддавати їх моральному осуду.

Держава такої кондиції буде існувати на основі дещо видозміненої ринкової системи економічних відносин. Вона буде поєднувати і класичні ринкові інструменти (конкуренція, вільне ціноутворення, домінування приватної власності і т.д.) і стратегічне планування у формі моделювання реальних майбутніх досягнень, цілей, механізмів їх досягнень, прогнозування перешкод на базі реальних досліджень, а не списку бажань до 20__ року. Саме стратегічне мислення відрізняє країну майбутнього, адже воно враховує по-максимуму можливі змінні і фактори різного роду, що впливають на кінцеву мету. Лінійний аналіз у всіх суспільних сферах буде замінений на системний, який є більш ефективним в умовах невизначеності. Держава стане при цьому інструментом забезпечення свободи, а не генератором обмежувальних правил.

Досягнення такого статусу держави можливе лише за відновлення інтелектуального рівня громадян, який зараз надто низький. Якби неприємно не було визнавати це, але по суті представники влади, очільники держави із усіма негативними сторонами є відображенням, характеристикою сьогоднішньої української нації, тобто народ має владу на яку заслуговує. Тому тільки якісна трансформація суспільства, кожної його одиниці, особи може змінити на краще рівень політичної еліти. Майбутні політики будуть приходити до влади зовсім з іншими мотиваціями, зможуть ставити інтереси держави не вище, а хоча б в рівень з особистими. Більша частина населення відмовиться від пасивного, споглядального, відстороненого, критиканського, безвідповідального, безінтелектуального, примітивного способу існування і поставить такі ж вимоги до людей які претендують на отримання владного мандату. Саме так з часом будуть подолані наслідки комуністичного минулого і посткомуністичних комплексів, викристалізується політична культура і свідомість нового рівня. В майбутній Україні попит суспільства буде породжувати пропозицію – пропозицію креативних поглядів, нових естетичних ідеалів, модерної культури, альтернативного підходу до освіти і науки, нових правил суспільного договору, нового рівня моралі. Інтелектуальний попит суспільства також створить потребу нового мистецтва, яке буде існувати поза політикою, поза модою, поза прагматизмом, стане породженням чогось ірраціонального, стане на противагу домінуючій зараз масовій культурі.

Звичайно, ідеальне суспільство утопічне, тому на нижчому щаблі завжди будуть знаходитись примітивні елементи, сенс життя яких полягає в біологічному виживанні, але постійний інтелектуальний тиск решти громадян буде скорочувати кількісні показники низів соціальної ієрархії. Не відкидаємо й того, що поряд із прогресивними змінами будуть залишатись такі явища як корупція, свояцтво, протекціонізм (у негативному тлумаченні), показова соціальна нерівність, інтелектофобія, але у вигляді рудименту попередньої цивілізації, а не норми буття.

Така концепція майбутнього України має всі шанси на реалізацію, адже варто пам’ятати, що багато країн які зараз знаходяться у топ за різними позитивними показниками, які вирішують долі інших країн, колись були колоніями, поділеними на частини, зруйнованими після завоювання, знаходились під протекторатом інших держав.

Список використаних джерел
1. Дацюк С. Конструювання суб’єкта Україна [Електронний ресурс] / Сергій Дацюк. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://iac.org.ua/konstruyuvannya-sub-yekta-ukrayina/.
2. Дацюк С. ОСТРІВ УКРАЇНА СХОЖИЙ НА БРИТАНІЮ [Електронний ресурс] / Сергій Дацюк // Українська правда. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/576cd6432dcf9/view_print/.

Український ПолітикКатерина Акименко

Майбутнє України важко уявити на футурологічній картині світу через множинність та мінливість чинників які матимуть місце, впливатимуть на нього. За відсутністю знайомства з принципами та методами футурологічної аналітики подальший текст стане моделюванням скоріше бажаного варіанту майбутнього, оскільки я є зацікавленою особою.

Міркуючи над даною темою одразу спадає на думку така дихотомія: інертність, суспільна дезорієнтація, моральний дефолт, примітивізм правлячого класу, постійне прагнення допомоги збоку, популізм, скидання економічних чи політичних поразок на війну чи інші чинники, безвідповідальність призведе до перетворення України на сіру зону з маргінальною недовладою або до розколу держави на частини які підуть з аукціону нашим сусідам; з іншого боку, переосмислення поняття незалежності, великий людський потенціал, перехід до реалістичного сприйняття міжнародних відносин, усвідомлення спочатку невеликою групою осіб, а згодом і цілою нацією необхідності опиратися виключно на власні сили, викорінення нав’язаних хибних уявлень, прийняття креативних ініціатив якісно нових представників інтелектуальних еліт, розуміння потреби запровадження ефективності в усіх державних сферах, продукування інновацій, а не запровадження запозичень зробить Україну державою нового зразка. На мій суб’єктивний погляд, саме другий позитивний варіант найбільш вірогідний, адже поступово буде збільшуватись попит на інтелектуальний правлячий клас, який буде зацікавлений не лише у власному збагаченні, а керуватиметься бажанням створити державу в якій хочеться жити, прагненням зафіксувати свої імена в історії з мінімальними негативними характеристиками.

Майбутня Україна в цілому та відносини по лініям держава – міжнародне співтовариство, держава – держава, держава – громадяни будуть побудовані на основі асертивних принципів у їх адекватній формі. Серед них: приймати на себе відповідальність, демонструвати самоповагу і поважати інших, відчувати себе рівним серед інших, встановлювати власні пріоритети, бути рівноправним партнером, не підлаштовуватись під інших, бути рішучим. Не зважаючи на те, що дана концепція поведінки запозичена із соціальної психології, очевидно, що саме такою хочеться бачити якісно нову державу. Влучними щодо цього є слова Сергія Дацюка: «Україна, яка потерпає від власних сподівань на Європу, не може зрозуміти просту істину – коли ти нікому не потрібен, стань таким, щоб тобі не потрібні були інші, а ти їм всім був потрібен» [2]. В даному контексті Україна буде схожою на кар’єриста в світовій корпорації – новачок з амбіціями, який не зважаючи на молодість важко працює, користується своїм інтелектуальним потенціалом по-максимуму для генерування конкурентних ініціатив і завдяки цьому впевнено наближається до колег вищого рівня.

В майбутньому Україна продемонструє світу «новий цивілізаційний проект», як часто це називають у сучасному медіапросторі. Відбудеться переосмислення інтеграції: прагнення примкнути до ЄС будь-яким способом, зміниться орієнтацією на поглинання найкращих рис які мають цивілізації як Заходу, так і Сходу, які будуть трансформовані для українського менталітету, а не примітивно насаджені. Існування нової цивілізації буде забезпечене шляхом отримання суб’єктності як кожним громадянином чи громадою, так і державою в цілому. Саме суб’єктність є основою економічного та політичного розвитку, є як джерелом, так і наслідком вдалої міжнародної політики. Для України утримування суб’єктності означає втримання благородних мотиваційних настанов на рівні еліти та постійне відтворення різноманітності мотивацій, відбираючи найбільш ефективні з них для розвитку наявного в процесі солідаризації еліти та суспільства чи революції та творення нового в стані розпаду солідарності. Таке цивілізаційного рівня надбання дозволяє періодично здійснювати цивілізаційні революції, що небагатьом цивілізаціям вдавалося [1].

Сподіваюся, ми відмовимося від побудови християнської соціальної демократії, яка по суті є чужорідною індивідуалістському характеру українця. Натомість Україна стане національною державою, фундаментом якої стане ліберально-демократичний націоналізм, який дозволить зберегти національну ідентичність, не розчинитись під час процесів глобалізації, створить суспільне почуття відповідальності за долю нації, підтримає існування національної культури і традицій. При цьому соціальні, економічні, політичні питання не займуть статусу другорядних, а буде встановлений адекватний баланс між інтересами нації і особистості. Звичайно не виключаються випадки певного рівня ксенофобії на основі чи то історичного минулого чи можливих конфліктів майбутнього, а також потягу до месіанства власної нації, але високий інтелектуальний рівень значної частини населення не дозволить домінуванню таких поглядів, а буде піддавати їх моральному осуду.

Держава такої кондиції буде існувати на основі дещо видозміненої ринкової системи економічних відносин. Вона буде поєднувати і класичні ринкові інструменти (конкуренція, вільне ціноутворення, домінування приватної власності і т.д.) і стратегічне планування у формі моделювання реальних майбутніх досягнень, цілей, механізмів їх досягнень, прогнозування перешкод на базі реальних досліджень, а не списку бажань до 20__ року. Саме стратегічне мислення відрізняє країну майбутнього, адже воно враховує по-максимуму можливі змінні і фактори різного роду, що впливають на кінцеву мету. Лінійний аналіз у всіх суспільних сферах буде замінений на системний, який є більш ефективним в умовах невизначеності. Держава стане при цьому інструментом забезпечення свободи, а не генератором обмежувальних правил.

Досягнення такого статусу держави можливе лише за відновлення інтелектуального рівня громадян, який зараз надто низький. Якби неприємно не було визнавати це, але по суті представники влади, очільники держави із усіма негативними сторонами є відображенням, характеристикою сьогоднішньої української нації, тобто народ має владу на яку заслуговує. Тому тільки якісна трансформація суспільства, кожної його одиниці, особи може змінити на краще рівень політичної еліти. Майбутні політики будуть приходити до влади зовсім з іншими мотиваціями, зможуть ставити інтереси держави не вище, а хоча б в рівень з особистими. Більша частина населення відмовиться від пасивного, споглядального, відстороненого, критиканського, безвідповідального, безінтелектуального, примітивного способу існування і поставить такі ж вимоги до людей які претендують на отримання владного мандату. Саме так з часом будуть подолані наслідки комуністичного минулого і посткомуністичних комплексів, викристалізується політична культура і свідомість нового рівня. В майбутній Україні попит суспільства буде породжувати пропозицію – пропозицію креативних поглядів, нових естетичних ідеалів, модерної культури, альтернативного підходу до освіти і науки, нових правил суспільного договору, нового рівня моралі. Інтелектуальний попит суспільства також створить потребу нового мистецтва, яке буде існувати поза політикою, поза модою, поза прагматизмом, стане породженням чогось ірраціонального, стане на противагу домінуючій зараз масовій культурі.

Звичайно, ідеальне суспільство утопічне, тому на нижчому щаблі завжди будуть знаходитись примітивні елементи, сенс життя яких полягає в біологічному виживанні, але постійний інтелектуальний тиск решти громадян буде скорочувати кількісні показники низів соціальної ієрархії. Не відкидаємо й того, що поряд із прогресивними змінами будуть залишатись такі явища як корупція, свояцтво, протекціонізм (у негативному тлумаченні), показова соціальна нерівність, інтелектофобія, але у вигляді рудименту попередньої цивілізації, а не норми буття.

Така концепція майбутнього України має всі шанси на реалізацію, адже варто пам’ятати, що багато країн які зараз знаходяться у топ за різними позитивними показниками, які вирішують долі інших країн, колись були колоніями, поділеними на частини, зруйнованими після завоювання, знаходились під протекторатом інших держав.

Список використаних джерел
1. Дацюк С. Конструювання суб’єкта Україна [Електронний ресурс] / Сергій Дацюк. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://iac.org.ua/konstruyuvannya-sub-yekta-ukrayina/.
2. Дацюк С. ОСТРІВ УКРАЇНА СХОЖИЙ НА БРИТАНІЮ [Електронний ресурс] / Сергій Дацюк // Українська правда. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/576cd6432dcf9/view_print/.

Український Політик