Лех Валенса: Світ має відповісти Путіну по-чоловічому. У ГаазіЛех Валенса: Мир должен ответить Путину по-мужски. В Гааге

Через анексію Криму президенту РФ Володимиру Путіну має бути винесене звинувачення в Гаазькому трибуналі або в іншому міжнародному суді.
Про це в інтерв’ю Rzeczpospolita заявив екс-президент Польщі Лех Валенса.
«Не можна порушувати міжнародних домовленостей та угод, і створювати небезпеку для націй. Треба щось зробити, щоб кожен, ще до початку своїх дій знав, що його будуть судити за це», — зазначив Валенса.
Коментуючи питання, чи погодився світ на анексію Криму Росією, екс-президент Польщі зазначив: світ має створити Комісію солідарності, яка змусить президента Росії виконувати міжнародні домовленості.
«Я чекаю, коли світ відповість Путіну по-чоловічому. Зараз всі використовують якісь комбінації», — заявив Валенса.
«Тихенько потрібно запитати кожну країну: «Що ви, насправді щиро, можете зробити для України?». Таким чином ми б знали, як ми можемо боротися і хто є нашим союзником», — зазначив Валенса.
«Світ має знайти в собі солідарну силу, яка змусила б Путіна вести себе гідно XXI століття», — додав екс-президент Польщі.
Також Валенса підкреслив, що введення санкцій проти Росії — замало.
«Треба розібратися, що з російським газом і товарообігом. Чи можемо ми собі дозволити виключити Росію з економічного життя. Потрібно створити Комісію Солідарності, яка отримає певні зобов’язання від кожної країни світу і буде стежити, щоб кожна з цих країн їх реалізувала», — сказав Валенса.За аннексию Крыма президенту РФ Владимиру Путину должно быть вынесено обвинение в Гаагском трибунале или в другом международном суде.
Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил экс -президент Польши Лех Валенса.
«Нельзя нарушать международные договоренности и соглашения и создавать опасность для нации. Надо что-то сделать, чтобы каждый еще до начала своих действий знал, что его будут судить за это», — отметил Валенса.
Комментируя вопрос, согласился ли мир на аннексию Крыма Россией, экс-президент Польши отметил: мир должен создать Комиссию солидарности, которая заставит президента России выполнять международные договоренности.
«Я жду, когда мир ответит Путину по-мужски. Сейчас все используют какие-то комбинации», — заявил Валенса.
«Тихонько нужно спросить каждую страну: «Что вы, на самом деле искренне, можете сделать для Украины?». Таким образом мы бы знали, как мы можем бороться и кто является нашим союзником», — отметил Валенса.
«Мир должен найти в себе солидарную силу, которая заставила бы Путина вести себя достойно XXI века», — добавил экс-президент Польши.
Также Валенса подчеркнул, что введение санкций против России — мало.
«Надо разобраться, что с российским газом и товарооборотом. Можем ли мы себе позволить исключить Россию из экономической жизни. Нужно создать Комиссию Солидарности, которая получит определенные обязательства от каждой страны мира и будет следить, чтобы каждая из этих стран их реализовала», — пояснил Валенса.

Автор

Олег Базалук

Oleg Bazaluk (February 5, 1968, Lozova, Kharkiv Region, Ukraine) is a Doctor of Philosophical Sciences, Professor, philosopher, political analyst and write. His research interests include interdisciplinary studies in the fields of neurobiology, cognitive psychology, neurophilosophy, and cosmology.