Кучма: Сьогодні є єдиний спосіб — це Захід і СШАКучма: Сегодня есть единственный способ – это запад и США

Екс -президент Леонід Кучма вважає, що федералізація розвалить Україну, а в нинішній ситуації можуть допомогти США і Захід.
Про це Кучма сказав в інтерв’ю Радіо Свобода .
«Ми бачимо сьогодні ситуацію на південному сході України, що там серйозно займаються російські структури разом з п’ятою колоною, яка є в Україні, щоб ситуацію в цих регіонах накрутити до свавілля», — сказав він.
«Це в якійсь мірі виходить, тому що за цим стоїть не тільки ідеологія і захист російськомовного населення, але й стоять великі гроші, в цьому теж сумнівів немає. Так що ми і тут запізнилися» , — сказав він
«Спосіб сьогодні єдиний — це Захід і Сполучені Штати Америки. Росія не сідає за стіл переговорів з Україною і не визнає легітимним той уряд, який сьогодні є в Україні. Українські можливості тут практично нульові» , — підкреслив Кучма.
Коментуючи ідею федералізації України, Кучма заявив:
«Я вважаю, що це така пропозиція розвалити країну. У нас є цілісний шматок матерії , ковдру, давайте ми розріжемо на шматки, а потім спробуємо її зшити. Ніколи федерація, давайте подивимося на світовий досвід, не робилася згори».
«Завжди маленькі суб’єкти об’єднувалися для захисту своїх інтересів, князівства і так далі. А щоб взяти унітарну країну поділити на шматки — це однозначно побажання Росії і потуги Росії розвалити Україну. Нехай вони сусідам своїм порадять, хто в Митному союзі», — обурився він.
«Сьогодні треба всім іти на схід і розповідати, про що ви думаєте, що збираєтеся робити. Бо там виникла така недовіра і до центральної влади, і до західної України, що переконати на словах неможливо. У багатьох людей на півдні страх, на сході страх» , — сказав вінЭкс-президент Леонид Кучма считает, что федерализация развалит Украину, а в нынешней ситуации могут помочь США и Запад.
Об этом Кучма сказал в интервью Радио Свобода.
«Мы видим сегодня ситуацию на юго-востоке Украины, что там серьезно занимаются российские структуры вместе с пятой колонной, которая есть в Украине, чтобы обстановку в этих регионах взвинтить до беспредела», — сказал он.
«Это в какой-то мере получается, потому что за этим стоит не только идеология и защита русскоязычного населения, но и стоят крупные деньги, в этом тоже сомнений нет. Так что мы и здесь опоздали», — сказал он

«Способ сегодня единственный – это Запад и Соединенные Штаты Америки. Россия не садится за стол переговоров с Украиной и не признает легитимным то правительство, которое сегодня есть в Украине. Украинские возможности здесь практически нулевые», — подчеркнул Кучма.
Комментирую идею федерализации Украины, Кучма заявил:
» Я считаю, что это такое предложение развалить страну. У нас есть цельный кусок материи, одеяло, давайте мы разрежем на куски, а потом попытаемся его сшить. Никогда федерация, давайте посмотрим на мировой опыт, не делалась сверху».
«Всегда маленькие субъекты объединялись для защиты своих интересов, княжества и так далее. А чтобы взять унитарную страну разделить на куски – это однозначно пожелание России и потуги России развалить Украину. Пускай они соседям своим посоветуют, кто в Таможенном союзе», — возмутился он.

«Сегодня надо всем идти на восток и рассказывать, о чем вы думаете, что собираетесь делать. Потому что там возникло такое недоверие и к центральной власти, и к западной Украине, что переубедить на словах невозможно. У многих людей на юге страх, на востоке страх.», — сказал он

Автор

Олег Базалук

Oleg Bazaluk (February 5, 1968, Lozova, Kharkiv Region, Ukraine) is a Doctor of Philosophical Sciences, Professor, philosopher, political analyst and write. His research interests include interdisciplinary studies in the fields of neurobiology, cognitive psychology, neurophilosophy, and cosmology.